PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 2019 Yılı Plastik Endüstrisine Bakış ENDÜSTRİDEN 2018 yılının ikinci yarısında yaşanan yavaşlama hızlanarak devametmiş ve 2018’in ilk yarısında elde edinilen kazanımların görece kaybına sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda ekonomimiz 2018 yılında %2,6 büyümüş ve potansiyel büyüme hızı olan yüzde 4-5’in altında bir büyüme rakamı ile tamam- lamıştır. Öncül göstergeler incelendiğinde 2019 yılında, 2018’in ikinci yarısında gözlemlenen da- ralmanın etkisini azaltarak da olsa devam edeceği ortaya çıkmaktadır. İhracat pazarında yaşanan olumlu seyir ise devam edecektir. Plastik sektörü özelinde baktığımızda ise daralmanın biraz daha keskin olabileceği ortaya çıkıyor. Özellikle sektörün ana alıcısı olan inşaat, otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde yaşanan duraklama sektörü olumsuz etkilemektedir. Nitekim 2019 yılının ilk ayının ithalat verileri de bu görüşü destekler niteliktedir. Ocak ayı içerisinde yapılan hammadde ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında % 18,6 oranında gerilemiştir. Hammadde de % 85 oranında dışa bağımlı bir yapıda bulunmamız sebebiyle tek başına bu veri dahi plastik sektörünün diğer sektörlere nazaran kolay olmayan bir yıl göstereceğine ışık tutuyor. İç piyasanın gerek talebinin gerek kar marjının daraldığı ve kredi bulmanın zorlaştığı bu dönemde ihracatın toplam satışlar içerisindeki payının arttırılması ve yeni ihracat pazarları geliştirilmesi öne- mini daha da arttıran stratejiler olarak öne çıkacaktır. . Dr. Selçuk Mutlu Genel Sekreter V. PLASFED 2018 yılında bir önceki yıla göre gerek ihracatta ciddi bir artış yaşanırken ithalatta ise ciddi bir gerileme gözlemlenmiştir. İthalatta yaşanan daralma özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleşmiş ve yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre%8,3 artış yaşa- nan hammadde ithalatı yılı % 5,7 daralma ile tamamlamıştır. Söz konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama %10,2 olarak gerçekleşirken, değer bazında%14,3 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı %4,3, ithalat değeri ise%2,9 oranında azalmıştır. Gerek ihracat gerekse ithalatta değerin miktardan fazla artmış olması fiyatlar genel düzeyindeki artışı işaret ederken, ithalat birim fiyatlarındaki artışın ihracat birim fiyatlarına nazaran daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. 96

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4