PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ yüzde 0,3, 2019’da yüzde 0,7 fazla veril- mesi bekleniyor. Yunanistan’ın dış borç- larının ağırlığı nedeniyle Almanya’nın başını çektiği alacaklılar ülkenin GSYH’nin yüzde 3,5’i oranında faiz dışı fazla verme- sini içeren bir mali planı yürütüyor olsa da Yunanistan bu fazlayı vermemekte ve daha yavaş bir borç ödeme izliyor. Yunanistan’ın temel sorunu olan yük- sek kamu borcu devam ediyor ve ülke- nin 2017 sonu itibariyle kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 179,1 seviyesinde bulunuyor. -Yunanistan toparlanıyor Avrupa Komisyonu, Yunanistan için 2018’de yüzde 2, 2019 ve 2020’de sı- rasıyla yüzde 2,2 ve 2,3 büyüme tahmin ediyor. Yunanistan Türkiye açısından ticaretin kolay olmadığı ülkelerden olsa da Gümrük Birliği nedeniyle her dö- deniylemakro ekonomik göstergelerinde iyileşme sağladı. Kamu borç yükü sorunu ise halen varlığını sürdürüyor. 2009 yı- lında bütçe açığının GSYİH içindeki payı yüzde 15.6 olan ülke, hızla iyileşme sağ- ladı ve 2013’te açığı GSYH’nin yüzde 5,7’sine kadar çekti. 2016 yılında ise bütçe fazlası verildi ve bu artış 2017’de de sürdü. 2017’de GSYH’nin yüzde 0.8 oranında fazla verildi. 2018’de Ülke, krize girdiği yıl olan 2009 öncesin- de, 2008 yılı sonunda tarihin en yüksek GSYH seviyesine 356 milyar dolar ile erişmişti. 2017 sonu itibariyle 156 mil- yar dolarlık bir GSYH kaybı yaşadı ve 200 milyar Dolara geriledi. Buna karşılık, bu kaybın diğer ülkelere göre daha adaletli dağıtıldığı kabul ediliyor. Yunanistan, gerek yapısal reformlar ge- rekse göreli olarak adil yük dağıtımı ne- Yunanistan, küresel krizin patlak verdiği 2008 sonundan itibaren sorun- larla boğuşuyor. 2009 ülkede ciddi bir krizin yaşandığı dönem oldu. Öyle ki Euro’dan çıkmayı bile tartıştılar. Küresel krizin ardından sorun yaşayan diğer ülkeler gibi önce “borcu halka yayma” ağırlıklı politikalara evet den- se de, halkın yoğun gösterileri sonrası IMF veAvrupa Birliğinin “kurtarma paketleri” gevşetildi ve halk refahında sınırlı bir gerilemeyle 10 yıllık bir dönemin ardından makro dengeler yeniden sağlanmaya başladı. 2019 itibariyle krizin sona erip-ermediği tartışılıyor Yunanistan, plastik sektörü için ihracat kapılarından biri HEDEF ÜLKE 82

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4