PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 50 açısından zor geçmesi ve yeni altyapı yatırımlarının işleme alınmayacak olması dolayısıyla sektörde olumsuz seyrin bu yıl içerisinde de benzer etkilerle devam et- mesi beklenmektedir” denildi. Türkiye plastik boru sektörünün 167 ayrı ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ve 2018 yılı sonu itibariyle 570 milyon doların üzerin- de yaklaşık 215 bin ton ürün ihracatı ger- çekleştirdiği vurgulanan çalışmada, ana ihracat pazarlarının Kuzey ve Doğu Afrika ülkeleri ile AB ülkeleri olduğu vurgulandı. Sektörün ithalatının ise 255 milyon dolar tutarında 30,7 bin ton olduğu anlatıldı. Sektörün ihracat dağılımına bakıldığında sert plastik boruların en büyük paya sahip olduğu ve bu grubu bağlantı elemanları ve esnek plastik boruların takip ettiği belirtil- di. Plastik sektörünün genelinde olduğu gibi, boru sektörünün de hammadde bakımın- PAGDER tarafından plastik boru sektö- rüne yönelik hazırlanan bir çalışmada, iç pazar ağırlıklı sektörün kamu altyapı yatı- rımlarındaki yavaşlamadan olumsuz etki- lendiği vurgulandı. Türkiye’de yaklaşık 600 firmanın çeşit- li kategorilerde ve tiplerde plastik boru ürettiği, 1,5 milyon tonun üzerindeki top- lam üretimin 1,3 milyon tonunun iç pa- zarda tüketildiği kaydedildi. Türkiye’deki üretimin büyük kısmının altyapı yatırım- larında kullanıldığı belirtilen çalışmada, inşaat ve kamu yatırımları ile petrol ve doğalgaz alanındaki yatırımların sektörü doğrudan etkilediği anlatıldı. Sektörün 2018 üretiminde yaklaşık yüzde 8 oranında daralma gözlendiği belirtilen çalışmada, “Öte yandan, ekonominin to- parlanması ve inşaat sektörünün tekrar hız kazanması ile bu kayıp hızlı şekilde telafi edilebilecektir. Sektördeki yatırım- ların 2018 yılının ilk yarısındaki iyimserliğe bağlı olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Ancak 2019 yılında yatırımlarda da öze- likle finansman kanallarındaki daralmaya bağlı olarak kayıplar yaşanacağını öngör- mekteyiz. 2019 yılının da inşaat sektörü dan dışa bağımlı olduğu belirtilen çalış- mada, 2019 görünümüne yönelik olarak, “2019 yılında da kurdaki artışın devam edeceğini öngörmekteyiz. Dış ticaret yö- nünde ise olumlu gelişmeler bekliyoruz. Her ne kadar 2019 yılı için net tahminler yapmak sağlıklı olmayacak olsa da sektör- deki gerilemenin bu yıl içerisinde de de- vam edeceği öngörülmektedir. Sektörde kur dalgalanmalarının karlılığa etkisi sınırlı olup karlılık üzerindeki esas etken birim başına yaratılan katma değer ile işletme verimliliğidir” değerlendirmesi yapıldı. Sektörün kısa vadedeki en önemli soru- nun iç pazardaki daralma olduğu, inşaat ve altyapı projelerindeki yavaşlamanın sektörü zorladığı, bu nedenle ihracata olan desteklerin artırılması gerektiği be- lirtildi. PAGDER: Plastik boru sektörü kamu yatırımlarının yavaşlamasından etkilendi PANO 2013 2014 2015 2016 2017 Üretim (Bin Ton) 1.228,6 1.323,3 1.720,6 1.785,1 1.506,6 İhracat (Bin Ton) 350,1 351,1 280,4 214,8 211,1 İthalat (Bin Ton) 23,2 22,7 23,9 26,2 27,7 İhracat (Milyon $) 898,8 924,8 708,0 552,4 522,7 İthalat (Milyon $) 222,0 208,7 197,0 209,4 238,2

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4