PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 36 PANO olumsuz etkiler yarattığı hususlarında gö- rüş alışverişinde bulunuldu. Son yıllarda çıkan fabrika yangınları nedeniyle sektöre yönelik olumsuz bir algı yaratılmak istenil- diği ve konusunda uzman olmayan kişi ve/ veya kurumlar tarafından maksadını aşan açıklamaların sektöre yönelik yatırım yap- mak isteyen yabancı yatırımcıları ürküt- tüğü, sektörün acil olarak envanterinin çıkarılmasının gerektiği ve son olarak da eğitimin nitelik olarak çok yetersiz olduğu konularına değinildi. İTO Meclis Üyesi Ömer Kara- deniz: Sektörde 25 bin kalifi- ye elemana ihtiyaç var Öteyandan, Kasım ve Aralık aylarında ger- çekleşen İTO Meclis Toplantısında plastik sektörü de tartışıldı. Meclis toplantısında söz alan Ömer Karadeniz, sektörde kali- fiye eleman ihtiyacının devam ettiğini ve 35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plas- tik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi, İstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yö- netim Kurulu üyelerinin katılımı ile 26 Ka- sım 2018 tarihinde, İSO Odakule 19. Kat toplantı salonunda, sektörün sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşlarınca yapılacak iş birlikle- rinin sektöre faydaları konularında karşı- lıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plas- tik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Ömer Karadeniz’in baş- kanlığında gerçekleşen toplantıda; Meslek Komitesinin ve İKMİB’in sektöre yönelik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Toplantıda ayrıca plastik ve kimya sektörünün birbirini tamamlayan sektörler olduğu, sektörde yer alan firma- ların finansmana ulaşım noktasında zor- luklar yaşadığı, finansmana ulaşılsa dahi çok maliyetli olduğu, tüm sektörlerde ol- duğu gibi plastik ve kimya sektöründe de karlılık oranlarının çok düşük olduğu, ala- cakların sigortalanmasının sektör için bü- yük bir önemarz ettiği ve son dönemlerde konkordato ilan eden sektörel firmaların sektörde yer alan diğer firmalar üzerinde yılda 25 bin kalifiye personelin istihdam edilebilir durumda olduğunu vurguladı. Karadeniz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katıldığı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, PAGDER’in okul-sa- nayi işbirliğine yönelik İstanbul Modeli- ne ilk aşamadan bu yana katkı verdiğini, PAGEV’in de eğitim yatırımları bulundu- ğunu hatırlattı. Sektörün çeşitli bileşenlerini oluşturan si- vil toplum örgütlerinin her dönem eğitime katkı sağladığını vurgulayan Ömer Kara- deniz, “Kalifiye eleman sorununun çözü- mü için plastik sektörüne yönelik meslek liselerinin sayısının artırılması bizim için çok önemli. Ayrıca, eğitmenlerin eğitilme- sine yönelik sanayiyle birlikte ortak prog- ram yapılması, okul öncesi ve ilköğretim okullarında geri dönüşüm bilincinin yay- gınlaştırılmasına yönelik etkinliklerin ya- pılması bizim çözüm önerilerimizdir” dedi. Ömer Karadeniz, sektörün meslek lisele- rinden meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkının tanınmasının da önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Karadeniz, “Sınavsız geçiş olması halinde öğrencinin hem o meslekte üst bir bilgi, daha üst bir bilgi edinmesi, diğer taraftan da önünün açık olması sebebiyle meslek liselerine olan ilgi doğal olarak artacaktır. Daha ka- lifiye ve daha kaliteli öğrencilerin bu okul- larda okutulması da mümkün olacaktır” diye konuştu. Plastik sektörü İSOGenişletilmiş Meslek Komitesi toplantısında buluştu

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4