PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 34 PANO miz olmayan Ermenistan dışında, üstelik tarihi ve etnik bağlarımızın olduğu Orta Asya ülkelerinin tamamıyla ekonomik ilişkimiz son derece sınırlı. Bunda en büyük engel elbette lojistik ulaşım. Azerbaycan’ın petrol ve gazının Türkiye üzerinden pazara açılmasında (Bakü-Tiflis-Ceyhan) yaşanan sorunlar göz önüne alındığında “uluslararası güç- lerin” Türkiye ve “doğusuyla” ne denli dış ticaretini ağırlıklı olarak komşu ve ya- kın ülkeleriyle şekillendiriyor. Oysa küreselleşme ve lojistik imkanların artması, göreli olarak komşu olmayan hatta uzak sayılabilecek ülkeleri bile “ya- kın” hale getirdi. Türkiye açısından bunun “tam tersi” du- rum ise doğusundaki “komşu” ülkelerle ticaretinin son derece sınırlı olması. Siya- si olarak ağır sorun yaşadığımız ve ilişki- Proje adındaki “KUŞAK”, tarihi İpek Yolu- nu da ilham alarak, Çin’den Hazar Denizi ve Karadeniz kuzeyi ve güneyinden, Rus- ya ve Türkiye üzerinden Avrupa’nın orta- sına kadar uzanan demiryolu, karayolu, boru hatlarını içeriyor. Türkiye bu kuşak- ta önemli noktalarda biri. Zira Orta Asya içinde birleşen demiryolu ağları, Türkiye ve Rusya içinden Avrupa’ya ulaşıyor. Proje adındaki “YOL” ise denizyollarına işaret ediyor ve Çin’in güneyinde Avust- ralya ve Çin arasında Atlas Okyanusu, Hint Okyanusunu da kapsayarak Batıya yeni rotalar açılmasına işaret ediyor. -Türkiye açısından büyük fır- sat Türkiye’nin ticaretinin yüzde 70’inden fazlası “batısındaki” ülkelerle gerçekle- şiyor. Tek başına Avrupa Birliğinin payı ihracatta yüzde 50’ler seviyesinde. Ger- çekte bu normal bir durum. Başta Avrupa olmak üzere ülkelerin ezici bir çoğunluğu Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesi: Türkiye’nin doğusunda “yeni bir dünya” doğar mı? Toplamda 8 trilyona kadar çıkacak bir yatırım ve 3 milyardan faz- la nüfusu kapsıyor. Türkiye dahil 65 ülkeyi ilgilendiriyor. Asya’nın neredeyse tamamını ve Atlas Okyanusunu da içine alan, reel ya- tırımlar yanında “farkındalığı ve ilişkileri” geliştirmeyi de içeren bir proje. Çin’in öncülüğünü yaptığı “Bir Kuşak Bir Yol” (One Belt One Road) projesi, en basit tanımıyla “dev bir lojistik ve altyapı yatırımproje- si”. Öyle ki, kara, deniz ve demir yollarıyla yeni bir ağ oluşturuyor. Proje çok kapsamlı olmasına karşılık, hızla ilerleyen kısmı demir- yolları ve hali hazırda ekonomik fayda sağlamaya başladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4