PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ taahhüt etti. Plan, 2014-2018 IŞİD ile savaşta tahrip olan alt ve üst yapı dahil, ülkenin imarını içeriyor. Irak’ta yapılacak yatırımlar Irak hükümeti yanında BM’nin de desteğiyle yapılacak. Irak’ın planladığı 88 milyar dolar harcamanın tamamına yönelik finansman henüz sağlanmış de- ğil. Kreditörlerin taahhütleri yanında ül- kenin ayrıca borçlanması gerekecek. Irak savaşlara ve istikrarsızlığa rağmen hala petrol gelirleri sayesinde kişi başı 4 bin 900 dolar düzeyinde gelire ve 192,6 milyar dolarlık bir GSYH büyüklüğüne sa- hip durumda. Nüfusu ise 39 milyon dola- yında tahmin ediliyor. Türkiye ile Irak’ın 378 kilometrelik sınırı bulunuyor. Bu sınırda Habur en önem- li kapılardan biri. İki ülkenin yıllık ticaret hacmi 2017 sonunda 10,6 milyar dolara ulaştı. Ekonomik zorluk içindeki ülkede larlık taahhüdü ile bu programa en büyük katkıyı veren ülke. Türkiye ise 5 milyar dolar ile ikinci büyük kreditör durumun- da. Türkiye ayrıca 50 milyon dolar hibe taahhüt etti. Türkiye bu krediyi Türk mü- teahhitlere verilecek işler ve Türkiye’den yapılacak ithalat karşılığı taahhüt etti. Bu plan Kuveyt’te 70 ülkenin katıldığı 15 Şubat 2018 tarihli konferansta sunul- du ve ülkeler yardımlarını ve kredilerini Irak, potansiyel olarak dünyanın en zen- gin ülkelerinden biri. Ülke 1933’ten bu yana darbeler ve savaşların yaşandığı is- tikrarsız bir bölge oldu. Buna karşılık dev- let olarak yeniden yapılanma için gerekli olan ekonomik bir yatırım hamlesi başla- tılmış durumda. Bu amaçla bir plan ortaya konuldu. Toplamı 88 milyar dolar olan bu plana çeşitli ülkeler kredi desteğiyle katı- lıyor. İngiltere, 10 yıl içinde 10 milyar do- Irak, Türkiye’nin güney komşusu ve Osmanlı sonrası ilişkilerin inişli-çıkış- lı seyrettiği bir ülke. Ülkenin kuzeyinde Türk varlığı da bulunuyor. Ülke 1980’de başlayan İran-Irak savaşının ardından kısa dönemler hariç is- tikrar sağlayamadı. Buna karşılık yakın zamanda göreli bir çatışmasızlık ortamı sağlandı. Petrol zengini ülke, düzenli enerji ihracatını amaçlayan dünyanın güçlü ülkelerinin istikrar isteği nedeniyle zorlukla da olsa to- parlanmaya çalışıyor. Türkiye için de önemli bir ticari partner olma özel- liğini devam ettiriyor. Savaşın ve karmaşanın ardından Irak yeniden sahnede Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarından Irak 88milyar dolarlık planla yeniden toparlanma arayışında HEDEF ÜLKE 74

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4