PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 31 PANO rüş topladığını belirten Murat Ayhancı, bir ara çözüm formülü üzerinde durulduğunu belirtti. Bu formülü şöyle açıkladı: “Ticaret Bakanlığı, söz konusu 3901 ila 3914 arası fasıldaki plastik ürünlerinin yeniden tebliğ kapsamına dahil edilmesi ancak (gıda ile temas edenmadde vemal- zeme üretiminde kullanılacak polietilen, polipropilen ve polyester vb. hammad- deler hariç) şeklinde parantez içi ifade ile gıda ile teması mümkün olmayan granül formunda ithal edilmek istenen ürünlerin kapsam dışı bırakılması hususunu günde- me getirmiştir”. -Ayhancı: "Ara çözüm, uygu- lamada riskli olabilir" Murat Ayhancı, 2018/5 sayılı tebliğin mevcut halinin korunmasının sektör için en iyi çözüm olduğunu belirtirken, Ticaret Bakanlığı tarafından önerilen ara çözü- mün ise uygulayıcılar tarafından farklı yo- rumlanmalara yol açabileceğini kaydetti. Sektörün, bu konuda çaba harcaması ge- rektiğini vurgulayan Murat Ayhancı, bah- se konu granül plastik hammaddelerin denetimli hale gelmesi durumunda sektör için ciddi bir rekabet gücü kaybı oluşaca- ğını anlattı. ithal edilmeye kalkışıldığı gerekçesini ileri sürdüğünü vurguladı. Ayhancı, bu ge- rekçenin kabulünün mümkün olmadığını belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bahsettiği husus gümrük literatüründe tarife sapması olarak adlandırılmaktadır. Yani bir eşyanın beyan edilmesi gereken GTİP’i yerine bilerek ve isteyerek başka bir GTİP’te beyan edilmesidir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu gerekçeyle 3901- 3914 GTİP arası ürünleri tebliğ kapsamına alınsa dahi bahsettiği sorunun çözüme kavuşması mümkün değildir. Böyle bir du- rumunun yaşanacak olma ihtimali ya da olması halinde tümolası tarife sapmasının önüne geçmek için tüm GTİP’lerin 2018/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamına alınması mı istenecektir” görü- şünü savundu. Murat Ayhancı, tarife sapmasına karşı gümrük idarelerinin yetki sahibi olduğu- nu, bu türden kasıtlı beyanları yakalamak- la yükümlü olduğunu belirtti. -Ticaret Bakanlığı taraflarla toplandı Ticaret Bakanlığı’nın taraflarla bir toplantı yaparak sorunun çözümü konusunda gö- Analiz Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Murat Ayhancı, 3901 ila 3914 GTİP po- zisyonlu ürünler arasında yer alan plastik ambalaj üretiminde kullanılan polietilen, polipropilen gibi hammaddelerin Ticaret Bakanlığınca yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2018/5 kapsamından çıkarılması sonrası konunun Tarım ve Or- man Bakanlığı ile Petkim tarafından yeni- den gündeme taşındığını belirtti. PLASFEDDERGİ’ye değerlendirmelerde bulunanMurat Ayhancı, bahse konu ürün- lerin ithalatında sektörün talepleri doğrul- tusunda 2018/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamından çıkarıldı- ğını hatırlattı. Buna karşılık son dönemde tekrar bu ürünlerin tebliğ kapsamına alı- narak incelemeye tabi haline getirilme- si yönünde girişimler olduğunu bildiren Ayhancı, ileri sürülen gerekçelerin ise fiili uygulamada karşılığı olmadığı görüşünü savundu. Ayhancı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sakız mayası, katkı maddeleri, aromalar, katkı madde karışımları gibi bazı ürünle- rin, plastik hammaddesi gibi gösterilerek Analiz GümrükMüşavirliği Genel MüdürüMurat Ayhancı: 39. fasıldaki plastiklerle ilgili sektör aleyhine değişiklik önerileri yapıldı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4