PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 29 Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 2019’da Ekim ayında İstanbul’da ASD Ambalaj Kongresi ismiyle iki gün sürecek Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi dü- zenleyecek. Sürekli gelişme içerisinde olan ambalaj sektöründeki yenilikler, teknoloji ve ge- lecek temalı bu kongrenin ülkemizde ve dünyadaki tüm sanayiler için ortak alan olan ambalaj sektörünün ve ilgili endüst- rilerin gelişmesine katkı sağlayacağı dü- şünülüyor. ASD Ambalaj Kongresi ile çok dinamik bir yapıda olan ambalaj sektöründeki yeni- liklerin; uluslararası boyutta ambalaj tek- nolojisinin anlatıldığı eğitim çalıştayları ile geniş kapsamlı ele alınması amaçlanıyor. Kongre, ambalaj sanayi ve sektörü des- tekleyen üretim dallarını, araştırmacıları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya ge- tirmeyi amaçlıyor. Bu kongrede özellikle; • Ambalaj Teknolojisinde Yenilikler, • Ambalaj Baskı ve Grafikte Yenilikler, • Ambalaj Sektörünü Gelecekte Neler Bekliyor, • Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme • Ambalaj ve Gıda Güvenliği, • Ambalaj ve Raf Ömrü, • Aktif ve Akıllı Ambalajlar, • Döngüsel Ekonomi ve Ambalaj Sektörü, • Gıda Kayıplarının Önlenmesinde Amba- lajın Rolü, • Ambalaj Geri Dönüşüm Teknolojisinde Yenilikler, • Pazarlama ve Tüketici Eğilimleri, • Ambalaj Tasarımı, • Küresel Ambalaj Sanayi İstatistikleri, • Ambalaj ve Yarattığı Katma Değer, • Ambalaj ve Lojistik gibi konuların ağırlıklı olarak işlenmesi he- defleniyor. Bildiri veya sunum başlıklarına yönelik tüm önerilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar kongre@ambalaj.org.tr elektronik posta adresinden ASD’ye iletilmesi gere- kiyor. PANO ASD’den Çağrı: Ambalaj Sanayinin Geleceğini Birlikte Oluşturalım!

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4