PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 22 PANO için depozito zorunluluğu getirilecek TBMM’de kabul edilen kanunla geri kaza- nım katılım payı da artırıldı. Plastik poşet, lastik, akü, taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, plastik, me- tal, kompozit ve cam ambalaj ürünlerini yurt içinde piyasaya arz eden üreticiler- den, ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek. Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi Perakendecilerde plastik poşetlerin para ile satılmasına yönelik uygulamaya gün- ler kala fiyat belirleme modeli belli oldu. Uygulama 1 Ocak 2019’dan itibaren baş- layacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fiyatın 2019 için 25 kuruş olarak belirleneceğini açıkladı. Kanun düzenlemesine göre bu fiyatın daha da yukarı çıkması müm- kün. Kanuna göre uygulana- cak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara- fından oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncelle- necek. Bu düzenlemeyi de içeren Kanun TBMM’de kabul edildi. Marketlerde verilen poşetlerin ücretli olarak satılması uygulaması başlıyor. Bu konuda ayrı bir yasal düzenleme de ya- pılarak “taban ücret” getirildi. Kanunda uygulamanın amacı kaynakların verimli kullanılması ve çevre kirliliğinin önlenme- si olarak vurgulandı. -Atık arz edenler katılımpayı ödeyecek, bazı ambalajlar halinde geri kazanım katılım payı ithalat- çıdan tahsil edilecek. Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirlenecek ambalajlar için depozito uy- gulanması zorunlu tutulabilecek. Bu kap- samda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacak. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygu- lanacak. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına ceza, plastik poşetleri ücret- siz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için belirlenecek miktarda idari para cezası uygulanacak. Kanun uyarınca uygulanacak idari para cezalarına karşı açılacak olan davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı açı- lacak. Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediye- lere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik uygulanacak. Plastik poşet fiyatı 25 kuruş ve yukarısı olacak Girişimler için yeni ÇED kriterleri belirlendi Öte yandan TBMM’de kabul edilen kanunda, çevresel etki değerlendirmeye yö- nelik yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, gerçekleştirmeyi planladıkları faali- yetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak. A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek. A Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan fa- aliyetler ise mahallin en büyük mülki amirince süre verilmeksizin durdurulacak. Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin, bireysel olarak atık toplama faaliyetleri- ni yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü, zorunluluk- tan çıkarılıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4