PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 20 PANO savuşturmak için bulunan çıkış yolu ise Endüstri 4.0 ve karanlık, insansız fabrika- lar. Endüstri 4.0’ın akşamdan sabaha ger- çekleşeceğini söylemek gerçekten uzak olur. Şu an için endüstri devriminden zi- yade evriminden söz edebiliriz. Ancak gi- rilen bu yolun sonundaki ışık bize devrimi işaret ediyor” dedi. Avrupa’nın hedefinin ışıklarının dahi açılmasına gerek duyulmadan birbiri ile entegre fabrikalar kurmak olduğunu belirten Angan, “Fabrikalar bu hale ge- tirildiği gün, endüstrinin belki de en bü- yük devrimlerinden birine şahit olacağız. Çünkü en başta söylediğimiz, bugün için en kıymetli olan kaynak, o gün değerini büyük ölçüde yitirecek. En azından nice- Makine İmalat Sanayii Dernekleri Fede- rasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Züh- tü Bakır yönetimindeki panelde, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)’den Burç Angan, AİMSAD’dan Serkan Necipoğlu, AKDER’den Emrah Küçüköz, AMD’den Cem Büyükcıngıl ve TARMAKBİR’den Se- lami İleri katıldı. Panelde konuşan PAGDER Yönetim Ku- rulu Muhasip Üyesi ve Hürmak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan, en- düstrinin en kıymetli kaynağının “insan” olduğunu vurguladı. Avrupa’nın nitelik- siz işlerde çalışmak istemeyen insanlar nedeniyle Asya ülkeleri karşısında zor- landığı bir dönemin başladığına işaret eden Angan, “Uzun vadede bu tehditi lik yerine nitelikli insan ön plana çıkacak ve büyük, niteliksiz nüfusa sahip ülkeler daha ufak fakat nitelikli nüfusa sahip olan ülkeler karşısında gerilemeye başla- yacaklar” yorumunu yaptı. Angan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorulan sorular arasında en önde gelen- ler «sanayide insan yerini makineye mi bırakacak?», «insanlar işsiz mi kalacak?» sorularıdır. Geçmişten günümüze sanayi- nin evrilmesini bir düşünelim: antik çağ- larda kayaları hareket ettirmek için onlar- ca insan birlikte çalışmak zorundaydı. Zamanla gelişen mekanik sistemler ile aynı işi yapmak için gereken insan sayısı git gide azalarak günümüzde tek bir vinç operatörü haline geldi. Pekiyi, bu ope- rasyon için bugün gerek duyulmayan bu kadar insan ne yapmaya başladı? İnsana daha fazla ihtiyaç duyan, daha nitelik- li işlerle uğraşmaya, daha fazla yaratıcı faaliyetlerde bulunmaya başladılar. Ma- kinelerin fiziksel, ‘angarya’ olarak nite- lendirilebilecek işleri yapmasıyla, insanlık enerjisini daha faydalı şekilde kullanma- ya; bilime, teknolojiye ve sanata daha Makine sektörü Sanayi 4.0’ı tartıştı Sanayi 4.0, İkinci Makine Çağı ya da son dönemde Türkiye’de be- nimsenmeye başlanan “Sayısal Dönüşüm” adıyla kavramlaşan sü- reç hızlandı. Dünya bu çağa hazırlanmaya çalışıyor. Makineler bu dönüşümün tam ortasında yer alıyor. MAKFED, Endüstri 4.0 Uy- gulamaları Zirvesi ve Sergisi kapsamında düzenlenen panele katıl- dı ve MAKFED’in sektöre yönelik bilgi notunu yayımladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4