PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 15 PANO güzel girişimler ancak bütün sektörlere aynı mesafede durulmasının doğru ol- madığı kanaatindeyim. Çünkü yarattığı katma değerle kauçuk sektörüne çok açık pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği inancındayım. Tüketime dayalı, özellikle cari açığı büyütücü sektörlere kalkınma ve büyüme hayalleri ile destekler veril- mesi ülke kaynaklarının boşa harcanma- sından başka bir şey değil” dedi. Kauçuk sektörü iki yıl öncesine kadar 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, bu yıl ihracatının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Kaya, “İhracatın ithalatı karşıla- ma oranı çok yakın tarihlere kadar yüzde 75-80’ler civarındayken bu oran yüzde 94’lere ulaşmış durumda” dedi. -Kauçuk sanayicilerine sek- törel çeşitlilik daveti Kauçuk sanayicilerinin alışılagelmiş ürünlerden çıkarak özellikle sivil havacı- lık, savunma sanayi ve iklimlendirme gibi sektörlere yönelip, katma değerli üre- timlere yoğunlaşabilecekleri mesajını da veren Nurhan Kaya, “Bu sektörlere sağ- lanan ürünlerin katma değeri çok daha yüksek ve ülkemize çok daha fazla döviz kazandırma potansiyeli var. Bizim işlet- me koşullarımız illa Avrupalıların sahip olduğu gibi 100-200 yıllık deneyimli, bilgi birikimli, sermaye birikimi yüksek ve kök- lü şirketlerimiz olması gerekmiyor. İçinde bulunduğumuz tüm çalışma koşullarına karşı çalışmalarımızı başarıyla sürdürme- ye devam ediyoruz” dedi. -Kaya: “Sektörümüz ne yazık ki ülkeye verdiğini geri ala- mıyor” Geçmiş çalışma programları arasında Kauçuk İhracatçıları Birliği ve Kauçuk Tanıtım Grubu kurulması planları oldu- ğunu hatırlatan Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya konuşmasını şu sözlerle ta- mamladı: “Bugün kauçuk sektörü kimyevi maddeler sektörü içerisinde değerlen- diriliyor ve içerisinde boya, ilaç, plastik, kozmetik, petrokimya gibi çok sayıda alt sektörü barındıran platformlarda sektö- rümüz ne yazık ki ülkeye verdiğini geri alamıyor. Sektör olarak 3 milyar dolara yaklaşan ihracatımız var. İhracatımızdan yapılan binde 0,5 kesintiler karşısında tanıtım ve ihracatı geliştirme faaliyet- leri için yarattığımız 1,5 milyon dolarlık pay var. Hem kendi sektörümüz hem de diğer alt sektörlerin ihracatından yapı- lan kesintilerin yine o sektörler için kul- lanılmasını istiyoruz. Burada 1,5 milyon dolar kauçuk sektöründen sağlanıyor ise en azından yarısını kauçuk sektörü- nün sorunlarının çözümüne, yurtiçinde- yurtdışında kurumlarımızın dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına üyelik, proje faydalanıcılığı gibi çalışmalara aktarıl- masını talep ediyoruz. Bizim özellikle bu dönem İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde sek- törümüzü temsil eden arkadaşlarımızdan talebimiz bu sektörel harcamaların takip edilmesi ve diğer sektörler kadar bizim de kauçuk sektörü için kendi hakkımız olan kısımdan faydalandırılmamızı bekli- yoruz.” 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tek liste girilen seçimde Nurhan Kaya’nın başkanlığındaki aday yönetim ve dene- tim kurulu listesi oy birliği ile yeniden seçilirken, adaylar Kauçuk Derneği’nin 2018-2020 çalışma takımını oluşturdu. Kauçuk sektörünün Avrupa’daki tek fuarı İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı, 24-27 Ekim 2018 tarihleri arasında Kauçuk Derneği ve TÜYAP işbirliğiyle başarıyla organize edildi. Kauçuk Derneğinden yapılan açıklamada 10 bin metrekare alanda, kauçuk hammaddeler, mamuller, makineler ve labo- ratuar ürünlerinin sergilendiği belirtildi. Ayrıca fuarı 23 ülke- den 177 firma ve firma temsilciliği ile 61 ülkeden toplam 5 bin 236 profesyonel ziyaret etti. İran, Meksika ve Rusya’dan gelen alım heyeti organizasyonu dâhil toplam 606 yabancı ziyaretçi bu fuarda sektörle aynı çatı altında buluştu. İstanbul Kauçuk Endüstrisi Fuarı üretici, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, dış ticaret firmaları, eğitim ve danışmanlık kuru- luşları beraberinde sektörel sivil toplum kuruluşlarının katılı- mı ile iki yılda bir düzenleniyor. Fuar, Türkiye ve Avrasya’nın konusunda en önemli ticari platformu niteliğini taşıyor. Avrupa’nın tek kauçuk fuarı başarıyla tamamlandı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4