PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 10 olmaktan razı değiliz, yüzde 45’leri bulan faizden, yüksek faize rağmen finans ku- ruluşlarının muslukları kısmasından razı değiliz, karayolu araçlarını teminat kabul eden, ama ondan kat be kat değerli maki- ne ve ekipmanımızı teminat olarak kabul etmeyen anlayıştan razı değiliz, yüksek enflasyondan razı değiliz, her geçen gün yükü ağırlaşan enerji maliyetlerinden razı değiliz”. -Hasar sınırlı tutulmalı, önemli olan aynı zorluklarla karşılaşmamak PLASFED Başkanı Semerci, mevcut krizin mutlaka atlatılacağını ancak önemli olan unsurun benzer krizlerle karşılaşmamak olduğunu vurgulayarak, “önemli olan orta gelir tuzağından çıkıp gelişmiş ülkeler li- ginde kalıcı bir yer edinmek. Bunun için topyekûn bir mücadele gerekir, biz sana- yiciler öz eleştirilerimizi yapalım elbette ama yetmez, yönetenlerimiz, ülkemiz ge- leceğini şekillendirenlerin de öz eleştirile- rini yapmaları gerekir, ortak geleceğimizi ortak akılla topyekûn şekillendirebilirsek eğer kalıcı başarılara imza atarız” dedi. Hüseyin Semerci, PLASFED’in sektör kar- lılığı ve verimliliği için en önemli unsurlar- dan birinin enerjiyi iyi yönetmek olduğunu hatırlatarak, bu yönde sektöre katkı ver- mek amacıyla semineri düzenlediklerini kaydetti. PANO lerini taşımasını rica ettiğini; ayrılırken de “Allah razı olsun” dediklerini ve bunu alış- kanlık haline getirmeleri üzerine Hasan Ağa’nın “Allah razı olmasına razı ama hele sor bakalımHasan Ağa razı mı?” diye tepki gösterdiğini belirterek şunları vurguladı: “Biz sanayiciler günümüzün Hasan Ağa- larıyız. Vergi dairesi, gelir idaresi razı, SSK, Bağkur razı, TEİAŞ, TEDAŞ razı, İSKİ razı, BOTAŞ, İGDAŞ razı… Yerel yönetimler, belediyeler razı, iş sağlığı güvenliği, çevre mevzuatı vs, uygulayanlar razı, işletmele- rimizin büyük ortağı bankalar razı, ismini söylemeyeceğim eski bir yönetici, benim istihdam ettiğim personelin yüzde 1’ini çalıştırmayıp benim kadar ciro yapıyor- lar diye tanımladığı ithalatçılar razı, hele sorun bakalım biz sanayiciler razı mıyız? Mamule değil de, plastik hammaddeye, çeliğe, yani katma değerin en düşük ol- duğu ilk maddeye korunma önlemi koyan anlayıştan razı değiliz, herhalde dünyanın hiçbir coğrafyasında örneği olmayan sa- nayi yerleşkesi fiyatlarından razı değiliz, ara elaman, nitelikli eleman yetiştirmeyen öğretim sisteminden razı değiliz, sanayi envanterini dahi çıkaramayan, dolayısıyla sektörel bazda arzı belirleyemeyen, arz fazlasına teşvik veren, teşvik eden ehli- yetsizlikten razı değiliz, zorunlu oda, birlik aidatlarından razı değiliz, piyasa gözetim ve denetim mekanizmasının lafta kalma- sından, devletin denetim görevini yerine getirmemesinden, haksız rekabete açık PLASFED Yönetim Kurulu, Enerji Verimliliği Seminerinin ardından Yönetim Kurulu olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya; PLASFED Başkanı Hüseyin Semerci, Başkan Yardımcısı Fahriye Yüksel, Muhasip Üye Reha Gür, Sekreter Üye Hakan Atalay, Çuku- rova PLASDER Başkanı Selahattin Onatça, PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, BURPAS Başkanı İlker Biliktü, yönetim kurulu üyesi Teo- man Arıkan’ın yanı sıra yönetim kurulu yedek üyeleri Sabahattin Gaga ve Kenan Benliler katıldı. Toplantıda, Enerji Verimliliği Semi- neri’ndeki başarı ve sektör ilgilisi göz önünde bulundurularak ben- zer organizasyonların Anadolu’ya yaygın olarak yapılması karara bağlandı. Toplantıda PLASFED ve üye derneklerdeki gelişmeler ve sektörün dönemsel değerlendirmesi de yapıldı. Hüseyin Semerci, plastik sektörünün at- ması gereken adımlar olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yapmamız gereken üç şey, 1-Katma de- ğerli üretim 2-İhracat. Kafa, göz kırmaca- sına ihracat 3-Verimlilik. Kaynaklarımızı verimli kullanmak, üretirken de, tüketir- ken de verimlilik. Özeleştiri yapmamız, dönüp kendimize bakmamız gerekir. Amacımızı sorgulama- mız gerekir. Ancak sadece biz öz eleştiri- mizi yapalımyapmasına amabu tek başına yeterli değil, başka alanlarda da yapılması gerekenler var” diye konuştu. Doğduğu Marmara Adası Gündoğdu kö- yünde yaşanmış bir hikayenin kahrama- nının durumunu sanayicilerin durumuna benzeten Hüseyin Semerci, zeytin hasadı yapan kişilerin balıkçı “Hasan Ağa’nın tek- nesiyle dönme zamanını kollayıp, zeytin- PLASFEDYönetimKurulu toplandı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4