PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ imkanı kalmadı. Bosna-Hersek sadece 22 km’lik bir iç deniz çıkışına sahip durum- da ve bu çıkış da ticari imkan tanımıyor, herhangi bir liman da bulunmuyor. Ülke, komşusu ülkelerin hemen hemen ta- mamı “aday ülke” statüsü almışken, AB tarafından “potansiyel aday” ülke statü- sünde tutuluyor ve 2018 itibariyle “aday ülke” olmasına ilişkin herhangi bir zaman verilmemiş durumda. Bosna-Hersek GSYH bakımından Avrupa’nın küçük ülkelerinden biri. 3,5 milyon nüfuslu ülkede kişi başı gelir 5 bin 806 dolar seviyesinde. Bu seviye Avrupa’nın en düşüklerinden biri olsa da ülkede güçlü tarım sayesinde yaşam gö- reli olarak refah içinde seyrediyor. Bosna-Hersek federasyonla yönetiliyor ve nüfus içinde başta Boşnak ve Sırplar olmak üzere çeşitli etnik gruplar bulunu- yor. Bosna Hersek içinde özerk bir Sırp Cumhuriyeti de bulunuyor. Brcko bölgesi de özerk olarak yönetiliyor. Ülke toplam- da 10 kantondan oluşuyor. Ülkenin yüz- aday statüsünü aldı. Kosova ve Bosna- Hersek ise potansiyel aday ülke statü- sünde bulunuyor. Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya NATO’ya üyelik için gün sayan ülkelerden. -Bosna Hersek: Türkiye ile eko- nomik işbirliğine açık bir ülke Bosna-Hersek, Yugoslavya iç savaşında en fazla kayba uğrayan ülke oldu. Ülke Adriyatik’e çok yakın olmasına rağmen, Adriyatik kıyısının tamamı Hırvatistan’da kaldı ve Bosna’nın ticari olarak deniz çıkışı Balkan ülkeleri son dönemde küresel ola- rak da ilgi çekiyor. Öyle ki, IMF ve OECD AB üyesi olmayan Balkan ülkelerine yönelik –ana odağı Sırbistan olan- raporları peş peşe yayınlamaya başladı. Bunlardan dik- kat çekici olanları bankacılık alanı reform- ları ile altyapı yatırımlarına yönelik rapor- lar oluşturdu. IMF Balkanlarda bu türden yatırımların desteklenmesi gerektiği yö- nünde görüş bildiriyor. Önümüzdeki dö- nemde Sırbistan’ın AB ile ilişkileri üyelik yolunda derinleştikçe diğer ülkelere de ilişkiler derinleşecek. Hali hazırda Sırbis- tan, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ AB Balkan ülkeleri hem Türkiye’ye yakınlığı hem de gelişmeye açık pazar yapısıyla dikkat çekiyor. Sırbistan başta olmak üzere Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkiler güçleniyor. Hali hazırda AB üyesi olan Hırvatistan ve Yunanistan gibi ülkelerde küresel krizin ardından toparlanma sürecin- deler. Gelecek dönemde tüketim ve ekonomik büyümenin hızlanacağını tahmin etmek güç değil. Üstelik Türkiye ve balkan ülkelerinin tamamı ilişkileri geliştirme yönünde siyasi inisiyatif almış durumda. Balkanlar AB ile hızla gelişiyor, yeni pazarlar açılıyor Balkanlar dar bir coğrafyada çok sayıda ülke: HEDEF PAZAR Köstence, Romanya 58

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4