PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 41 Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da konuşma- sında, “Ben ekonomi doçentiyim. Finansal ve ekonomi krizleriyle ilgili özel çalışmalar yaptım. Bakın bu krizin rasyonel ekonomik temeli yok. Dövizdeki bu artışın hiç bir ras- yonel temeli yok. Bugün bir sürü insanın belirsizlikten bahsettiği, ümitsiz konuş- malar yaptığı, kötü senaryolar yazdığı bir dönemde arkamızda bir temel atılacak. Gerçek bu. Öbürü sadece spekülatif. Döviz kurunun buraya gelmesinin reel ekonomi ile bir ilgisi yok. Tamamen spekülatif.” diye konuştu. PANO Elektrikli ısıtma ve ısı kontrol sistemleri alanında faaliyet yürüten Ser Rezistans, plastik yanında otomotiv ve havacılık sek- törlerinde de büyümesini sürdürmeyi he- defliyor. Ser Rezistans Satış Koordinatörü Burak Evrenkaya yaptığı açıklamada, bu yıl içinde Havacılık ve Uzay Sektörü kali- te standartları içinde bulunan otomotiv sektörüne yönelik ISO standardına uyum için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Evrenkaya, bu standardı alınca otomotiv sektöründe onaylı tedarikçilerden biri ola- caklarını kaydetti. Ser Rezistansın, halen plastik, otomotiv, cam, metal, ahşap ve mobilya, ambalaj, gıda, elektronik, tekstil, boya ve kapla- ma, ilaç, kimya gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösteren imalatçıların ihtiyaç duyduğu çözümleri ürettiğini hatırlatan Evrenkaya, 50 kişiye ulaşan istihdam- la imalatlarını sürdürdüklerini kaydetti. Romanya’da yatırımları bulunduğunu hatırlatan Evrenkaya, “Kısa, orta ve uzun dönemli hedefler belirledik. Büyüme ve ihracatı artırma yönünde çalışıyoruz” diye konuştu. Evrenkaya TÜBİTAK projeleri üstlenmeyi de planladıklarını açıkladı. Burak Evrenkaya, şirket olarak sosyal so- rumluluk projelerine de destek verdikle- rini hatırlatarak, eğitim ve diğer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile birlikte çalıştıklarını, PAGDER’in Yuvaya Dönüşen Plastikler projesi destekçilerin- den olduklarını bildirdi. SerRezistans, TÜBİTAKprojelerinde yer almayı hedefliyor Plastik sektöründe Türkiye’nin ilk imalatçı- larındanbiri olanVatanPlastik, beşinci fab- rikasının 40 dönümden oluşan ikinci etabı- nın temelini attı. Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesindeki yatırım için yapılan ve yatırım tutarı 12 milyon dolar olarak açıkla- nan fabrikanın temel atma töreninde ko- nuşan Vatan Plastik Yönetim Kurulu Baş- kanı Behruz Vatandost, “Yatırımlarımızın devamı gelecek. Sanayicilerimiz yatırımdan korkmasın. Sanayide yatırım bitmez. Yatı- rımlar devam edecek. Ülkenin ekonomisi güçlensin diye yatırım yapıyoruz. Her za- man yatırım yapmak lazım. Su gelirken ba- raj kuramazsın. Barajı kurarsın su gelir. Ben 60 yıldır Tahtekale’den bu güne kadar hep teknolojiyi takip ettim. Türkiye’de bir sıkıntı yok. Çünkübiz 64ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim ihracatımız yüzde 60. Hatta bu sene ihracatımız yüzde 40 arttı. Devam da ede- cek. Bana burada 500 bin dönüm verseler yine yatırım yaparım, iş yaparım. Korkula- cak bir durumyok.” dedi. PAGDER ile Brightworks Engineering bün- yesindesi Brigghtworks Academy eğitim alanında iş birliği imkanlarına yönelik bir görüşme yapıldı. Toplantıda çalışmaları hakkında bilgi veren Brigghtworks Aca- demy İş Geliştirme Müdürü Mahir Ziyrek işgücü gelişim, sertifikasyon, standart eğitim, Moldflow eğitimleri olmak üzere 4 ana başlıkta eğitim faaliyeti sürdürüldüğü vurgulayarak PAGDER’in MYK onaylı ser- tifikalandırma yetkisi nedeniyle işbirliği imkanlarının geniş bir çerçeveye ulaşabile- ceğini kaydetti. Toplantıda Brightworks Plastik Akademi- PAGDER işbirliği imkanlarının analizinin yapılabilmesi amacıyla iş planı yapıldı ve eğitimlere gözlemci gönderilmesi, Brigh- tworks eğitim faaliyet detaylarının anla- tılması, ortak eğitim paketi imkanlarının araştırılmasına karar verildi. PAGDER ile BrightworksAcademy iş birliği olanaklarını görüştü VatanPlastikBilecikyatırımının ikinci etabınabaşladı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4