PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 36 PAGDER’den odaklanmış, fayda sağlayan, sonuç alıcı “butik eğitim” programları PANO lanan açıklamada, eğitim talep edenlerin isteklerinin planlamanın tamamına yan- sıdığı vurgulandı. Bu kapsamda, eğitim talep edilen alan ve eğitim alması istenen çalışan sayısının toplandığı ve değerlendirildiği; içeriğe uygun grup sayısının belirlenerek süre- nin belirlendiği ve onay alındığı anlatıldı. Bu yola bir günlük eğitimlerden başlaya- rak süre, katılımcı ve içeriğin yoğunluğu- na göre daha uzun sürelerle farklı eğitim- lerin tasarlanabildiği belirtildi. Eğitimin sonuç ve fayda odaklı olması ne- deniyle çıktıların da analiz edildiği hatır- latılan PAGDER açıklamasında, katılımcı anketiyle ölçme yapıldığı ve sonuçların da PAGDER Eğitim Komitesi tarafından değerlendirildiği, buna bağlı olarak ilave alınması gereken önlemler ya da gelişti- rilmesi gereken alanlar için veri seti oluş- turulduğu bildirildi. Katılımcı talebinin eğitim programı açıl- masında ana unsurlardan biri olduğu belirtilen açıklamada, uygulanan eğitim sisteminin sektörün nitelikçi iş gücünün artırılmasına, fayda sağlamasına katkı verdiği belirtildi. Gelişen teknoloji ve trendlere duyarlı, deneyerek ve uygulayarak öğrenme yak- laşımını benimseyen bir eğitim modeli uygulandığı belirtilen açıklamada “Butik Eğitim” programlarının amacı “Sektör mensuplarının ihtiyaç ve taleplerini kar- şılayacak şekilde tasarlanmış olan butik eğitimlerle; sektör sorunlarının çözümü- ne katkıda bulunmayı, çalışanların eksik- liklerini gidermesine destek olmayı ve yeni beceriler kazandırmayı, niteliği ve verimliliği arttırarak kurumların zaman ve maliyetlerinde tasarruf etmesini sağla- mayı amaçlamaktayız” olarak tanımlandı. Butik eğitimi “Katılımcı taleplerine uy- gun, kurum içinde planlanan ve uygula- nan eğitim sistemidir. Plastik Sanayicileri Derneği olarak alınan talepler doğrultu- sunda uygun içerik ve programı hazırlı- yor, görüşe sunuyoruz. Eğitmen havu- zumuzda bulunan, talep edilen konuda uzman eğitmenimiz ile birlikte, kurum adresinde, onaylanan program dahilinde eğitimi gerçekleştiriyoruz” olarak tanım- PAGDER, gelişen teknoloji trendlere uygun şekilde, uygulama fırsatı da sunan eğitim programlarını sürdürüyor. PAGDER’den yapılan açık- lamada “butik eğitim” olarak nitelenebilecek yeni yaklaşımla sektör fir- malarının taleplerine uygun programlar açıldığı vurgulandı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4