PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 16 Yatırımmalı ve hammadde ithalatı 2 aydır geriliyor PANO Yatırım, hammadde ve tüketimmalları ithalatı aylara göre bir önceki aya göre değişim (Ocak-Temmuz 2018) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ocak-Temmuz Yatırım(sermaye) malları 26,53 9,59 11,93 6,01 6,61 -6,33 -8,98 5,45 Hammadde (aramalları) 40,64 23,25 13,16 20,30 7,97 -2,48 -4,53 12,68 Tüketimmalları 34,64 9,72 11,33 -1,31 -9,62 -13,87 -15,29 -0,16 Diğerleri 15,38 25,25 -4,58 57,62 -61,01 344,23 -57,92 18,05 Toplam: 38,05 19,66 12,71 15,56 5,45 -3,77 -6,66 10,17 Son dönemde ekonomideki yavaşlama işaretleri olabileceği yönünde değerlen- dirmelerde bulunulan yatırım malları it- halatı ve hammadde ithalatındaki düşüş Haziran ve temmuz aylarında hızlandı. Buna karşılık yılın ilk 7 aylık dönemi iti- bariyle her iki kalemdeki ithalat artışı ise hala artıda bulunuyor. TÜİK istatistiklerinden derlenen verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre Ocak ayında yüzde 26,5, Şubat ve Mart ayında sırasıyla yüzde 9,6 ve 12 artan yatırım malları ithalatı, takip eden iki ayda ise yüzde 6’lar seviyesinde artış gösterdi. Hammadde ithalatı ise Haziran ayına gelinceye kadar yüksek oranlı arttı. Ham- madde ithalatı Ocak ayında yüzde 40,6, Şubat ayında yüzde 23,3, Nisan ayında yüzde 20,3 gibi yüksek oranlı artışlar gösterdi. Buna karşılık her iki kalemde de Haziran ayında kayıp görülmeye başlandı. TÜİK verilerine göre Haziran ve Temmuz ayın- da, yatırım, hammadde ve tüketimmalla- rının tamamında ithalat azalışı oldu. BEC sınıflamasına göre hammadde ithalatı, toplam ithalat kalemleri içinde yüzde 73-74 ağırlık oluşturuyor. Yatırım malları ithalatının ağırlığı yüzde 13’ler, tüketim malları ise yüzde 10-12 dolayında sey- rediyor. En yüksek ağırlığa sahip ham- madde ithalatında Haziran ayında yüzde 2,48, Temmuz ayında yüzde 4,53 ora- nında azalış görüldü. Yatırımmallarındaki düşüş ise Haziran’da 6,33, Temmuz’da 8,98 düzeyinde gerçekleşti. Yatırım ve hammadde ithalatının Haziran ve Tem- muz ayındaki gerilemesinin parasal tutarı ise 1 milyar 507 milyon TL olarak gözlen- di. Buna karşılık Ocak-Temmuz döneminde hem yatırım, ham de hammadde ithala- tındaki seviye, bir önceki yılın üzerinde bulunuyor. İki aylık gerilemeye rağmen yıl başındaki yüksek artıştan kaynaklı olarak yatırım mallarında 7 aylık dönemdeki it- halat bir önceki yılın aynı ayına göre yüz- de 5,45, hammadde ithalatında ise yüzde 12,68 düzeyinde arttı. Tüketim malların- da ise gerileme Nisan ayında başlamıştı. Tüketim mallarında 7 aylık dönemdeki it- halat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,16 düzeyinde geriledi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4