PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ “2017 İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 Büyük Firma araştır- masının sonuçları, Türkiye plas- tik sektörünün ihracat gelirleri kalemi dışında iyiyi işaret ediyor” diyen Selçuk Gülsün, 27 sektör firmasını yer aldığı listede, plastik ve kauçuk imalatı olmasına rağmen, ağırlıklı üretim faaliyeti nedeniyle farklı NACE ve ISIC kod numara- ları alan firmalar dahil edildiğinde sayının 67’ye yükseldiğine işaret etti. Sıralamaya giren 27 firmanın, plastik en- jeksiyon ve şişirme prosesleri ile ambalaj üreten firmalar, tekstil, otomotiv, inşaat plastikleri üreten işletmeler ve hammadde tedarik firmaları olduğunu kaydeden Gül- sün sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılında plastik mamul sektör ihraca- tındayüzde6,4düşüş söz konusuydu. İkin- ci 500sıralamasınagirenve şirket verilerini açıklayan firmaların ihracat performansına baktığımız zaman ise yüzde 8,1 oranında bir artış gözlemliyoruz. Gerek plastik sektö- rümüz, gerekse genel sanayimiz için yurt- dışı pazarlarda daha fazla tanıtıma, siyasi ve konjonktürel yapının ise daha stabil bir hal alması göstergelerin pozitif seyrine de- vametmesinde etkin rol oynayacaktır. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu lis- tesinde gerek 2016 gerek ise 2017 sıralmasında yer alan ve şirket verilerinin yayınla- masına izin veren 16 firmanın gelişimine baktığımız zaman hem üretimden satışlar, hem de net satışlarda yüzde 30 dolayında bir artış gözlemleniyor. Söz ko- nusu artış oranı İkinci 500 listesinde yer alan tüm firmaların artış oranı ile paralellik göstermekle birlikte 2016 yılı ile 2017 yılı arasında ortalama döviz kurunun yüzde 20 dolayında artış gösterdiğini de göz ardı et- memek gerekiyor. Hammaddede dışa bağımlılığı en yüksek sektörlerin başında gelen plastik sektörü kendisine girdi sağlayacak petrokimya ya- tırımlarını da hayata geçirdiği zaman çok daha üstün performans göstereceği orta- dadır.” PANO PAGDERBaşkanı Gülsün: 14 İSO İkinci 500 listesinde plastik sektörünün 27 işletmesi yer aldı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkin- ci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde plas- tik sektöründen 27 işletmenin girdiği belirtildi. PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, listeye yönelik yaptığı değerlendirmede, plastik sektöründeki firmaların üretimden net satışlarının yüzde 15,4 oranında artış gösterdiğini vurguladı.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4