PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 12 PANO nın geçici olacağını, yaşanan kur artışının durulacağına ve Dolar ve Euro’nun ateşi- nin ineceğine inanıyoruz. Üreticiler ola- rak, dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Fakat, piyasada hammadde üreticisi ola- rak tekel konumunda olan Petkim’in, her gün değiştirerek kendi kurunu belirleme- si, biz üreticileri zor durumda bırakıyor. Hammadde tedarikçimiz Petkim’den de sabit kur üzerinden satış yapmasını bek- liyoruz.” Toplantıda ayrıca tedbir olarak; yapılan uzun vadeli satış sözleşmelerinin taraf- ları koruyacak şekilde olması, krizler- den korunmak için katma değerli mallar üretilmesi, alış ve satışların Türk Lirası üzerinden yapılması, odalar ve diğer si- vil toplum örgütleriyle hareket edilmeli ve sorunların üst makamlara iletilmesi, ihracatın arttırılması, öz sermayeye göre borçlanılması, vadelerin aşağıya çekilme- si konuları değerlendirildi. satmasıyla ortaya çıkan kur farkının sek- törü olumsuz etkilediği belirtildi. BURPAS Yönetim Kurulu ve İstişare Ku- rulu ortak toplantı sonrası yapılan açıkla- mada şunlar kaydedildi: “Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi Sektörümüzün ana girdisi olan ham- maddeyi dövizle alıp, satışları Türk Lira- sıyla yaptığımız için, son olarak yaşanan kur artışının sektörümüze etkisini değer- lendirmek üzere bir araya geldik. Top- lantımızın amacı satış yöntemlerimizi ne şekilde yapacağımızı ve kur artışına karşı ne gibi önlemler alabileceğimizi ele aldık. Bu önlemlerden bir tanesi, daha önce- den Türk Lirasıyla sattığımız ürünlerin, bundan sonra fatura edildiğinde, Mer- kez Bankası satış kuruyla fatura edilip ve vade bitiminde yine Merkez Bankası satış kuruyla faturayı tamamlamak olacaktır. BURPAS olarak kurdaki bu dalgalanma- Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Yönetim Kurulu ve İstişara Kurulu üyeleri döviz kurlarında- ki artış sonrası olağanüstü toplanarak, Petkim’den sabit kur ile satış fiyatı belir- lemesi çağrısında bulundu. BURPAS’tan yapılan açıklamada, yükselen döviz ku- runu ve buna bağlı olarak sektördeki üreticilerin durumunun değerlendirildiği ve “Petkim’in satışlarda sabit bir kur be- lirlemesi, üreticiyi rahatlatıcı bir hamle olacaktır” çağrısı yapıldığı vurgulandı. Döviz kurlarında yaşanan artışın ardın- dan BURPAS Yönetim Kurulu ve İstişara Kurulu üyeleri olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 14. Komite Başkanı Ahmet Döndüren de katıldı. Toplantıda, plastik sektöründe imal edilen ürünlerin hammadesini dövizle alıp, Türk Lirası’yla BURPAS yönetimi olağanüstü toplandı BURPAS’tan çağrı: Petkimsabit kur ile satış yapmalı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4