PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 10 • Çok katmanlı üretimde genel olarak kul- lanılan kalıplar • Ekstrüderin performansını belirleme ba- kımından polimerlerin özellikleri • Ekstrüzyonda hata giderme yolları Seminer katılım ücreti PLASFED, MAK- FED ve EVFED’e bağlı dernek üyelerine 1 kişi için indirimli ücret uygulanıyor. Diğer sektör mensuplarında ise üçüncü ve daha fazla katılımcılar için indirim uygulanıyor. PAGDER’den yapılan açıklamada, eğitim- ci Dr. Peter Cox’un 40 yılı aşan deneyimi olduğu vurgulanarak, Avrupa’da önde gelen ambalaj firmalarından biri için çok katmanlı, inovatif bir plastik kavanoz ge- liştirdiği, aynı firma için çok katmanlı kalıp- lar tasarladığı, ve firmanın ekstrüderlerini tek katmanlıdan çok katmanlıya çevirdiği belirtildi. Cox’un 2001 yılından bu yana ekstrüzyon ve çok katmanlı ekstrüzyon konularında bağımsız danışmanlık hizmeti verdiği kay- dedildi. PANO Mühendisleri, Ar-Ge Mühendisleri, Kalite ve Kontrol Süreç Yöneticileri, Teknik Sa- tış Uzmanları, Çok Katmanlı Plastik Ürün ve Kalıp Tasarımcıları” olarak sıralandı. Ön başvurular ve ödemelerin açıldığı ve PAGDER’den kayıtların yaptırılabileceği duyuruldu. PAGDER’den yapılan açıklamada seminer içeriği şöyle sıralandı: Tek ve Çok Katmanlı Boru, Film ve Levha Üretiminde Ekstrüzyon ve Kalıp Teknolo- jisi • Ekstrüderin bileşenleri; Motorlar, Kovan besleme geometrisi, Vida geometrileri, Yağ pompaları, Kalıplar, Boru kalıbı geo- metrisi • Vida profilinin eriyik niteliğine etkisi • Ekstrüderin performansını değerlendir- mek için kullanılabilecek parametreler • Boru, levha, şişirme ambalaj ve film eks- trüzyonu hatlarının bileşenleri PAGDER’den yapılan açıklamada, “Her geçen gün gelişmekte olan plastik tekno- lojilerinde önemli proseslerden biri olan ektrüzyonla işleme tekniğindeki etkili ve verimli süreç yönetimi, bilimsel metot- ları ile Yeni Ne- sil Ekstrüzyon Semi ne r i ’ nde sunu l acak t ı r ” denildi. Seminerin fir- malara ve pro- fesyonellerine sağlayacağı fay- dalara yönelik olarak, “Firmanızda proses verimliliği ve performans ölçümünü gerçekleştirmenin ipuçları, Sorun giderme yöntemlerinin edinimi, Ekstrüzyonun duayeni Dr. Peter Cox’tan eğitim alma fırsatı” olarak kayde- dildi. Eğitim seminerinin hedef kitlesi, 2Üre- tim Müdürleri, Teknik Direktörler, Proses PAGDER, Dr. Peter Cox’un “Yeni Nesil Ekstrüzyon Seminerini” duyurdu PAGDER, “Yeni Nesil Ekstrüz- yon Semineri”nin 8 Kasım 2018 günü yapılacağını duyurdu. Ala- nında dünyanın önde gelen uz- manlarından olan Dr. Peter Cox tarafından verilecek seminerde simültane çeviri yapılacağı kay- dedildi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4