PLASFEDDERGİ S|23

PLASFED DERGİ 8 ğı duyuruldu. PLASFED ve üye dernekleri, sektör mensuplarının organizasyonunu üstlenecek ve İzgi Enerji de eğitim verme yanında etkinliğin sponsoru olarak tanıtı- mı üstlenecek. -Semerci: Sağlayacakları fayda- ya oranla ücret talepleri var ve iddialı bir öneri sundular PLASFED Başkanı Hüseyin Semerci iş- birliği ve uygulanacak program için yap- tığı değerlendirmede, elektrik, doğalgaz, PANO akaryakıt ve madeni yağ vb. enerji girdi- lerinin sektör için çok önemli olduğunu ve kış ayları yaklaşırken ve fiyatların yüksel- diği ortamda enerji maliyetlerinin önemi- nin hayati boyuta yükseldiğini hatırlattı. “Enerji girdisi olarak hammadeden sonra neredeyse ikinci önemli kalem haline gel- di” diyen Hüseyin Semerci, işbirliğine yö- nelik şu bilgiyi verdi: “İşbirliği yaptığımız kuruluş İzgi Enerji bu alandaki önemli aktörlerden biri. Global şirketlerin Türkiye ayaklarında görev yap- mış kişiler. Çok iddialı bir söylemle geldiler. ‘Bir fark yaratırsak, sağladığımız faydayı bölüşeceğiz. Faydasağlamazsak talebimiz yok’ oldukça önemli bir taahhüt. PLASFED de sektörün çatı örgütü. Anadolu’da yay- gın örgütlenmemiz var. Hem şirketlerimiz hem de ülkeye faydalı bir sonuç ortaya çı- kacağını düşünüyoruz.” Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLAS- FED) ve İzgi Enerji ve Kimya A.Ş. enerji tasarrufu sağlamaya yönelik, verilecek hizmetlerin faydası ölçüsünde, bedel öde- yeceği bir programı hayata geçirdi. PLAS- FED Başkanı Hüseyin Semerci, programa yönelik yaptığı değerlendirmede, “İddialı bir öneri ile geldiler. İşletmenin başından sonuna kadar yapacakları enerji ölçümle- mesine göre sağlayacakları enerji tasarru- fu oranını garanti edecekler. Bu garanti ile birlikte yapılacak olan yatırımlar dahilinde, uluslararası iş ortakları ile birlikte elektrik, doğalgaz, madeni yağ gibi enerji girdile- rinde sağladıkları fayda ölçüsünde ödeme almayı taahhüt ediyorlar. Pilot uygulama- larda başarı sağlanınca programı hayata geçirmeye karar verdik” dedi. Program kapsamındaki ilk eğitim 23 Ekim 2018 Salı günü sabahtan öğlene kadar sürede ya- pılacak. Hüseyin Semerci, İzgi Enerji ‘nin enerji analizi yapması, enerji tasarrufu sağlayıcı yöntemleri raporlayarak belirle- yeceği tasarruf oranını garanti etmesi ve ucuz elektrik, doğalgaz, madeni yağ, akar- yakıt gibi ana enerji kaynaklarını Dünya’da ilk 100 ‘de olan uluslararası iş ortakları ile temininden oluşan bir paket sunduğunu, olası yatırım bedelinin de sağlanan fayda içinden alınarak ilave yük getirilmemesi- nin temel yaklaşım olduğunu” duyurdu. PLASFED, İzgi Enerji ve Kimya A.Ş. ile bir sözleşme imzalayarak, plastik işleme ve makine sektöründe enerji verimlili- ğine yönelik bir program hayata geçirdi. PLASFED’denyapılanaçıklamadaprogram kapsamında İzgi Enerji’nin eğitim vermesi, enerji verimliliği analizi, enerji verimliliği yatırım danışmanlığı ve ucuz enerji temini bileşenlerinden oluşan bir hizmet sunaca- PLASFED ve İzgi Enerji birlikte, enerji tüketimlerinizde sağlanan fayda oranında ödemeye dayalı enerji verimliliği programı başlattı. Plastik sanayicilerine iddialı enerji tasarrufu programı: İlk eğitim23 Ekim’de

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4