PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ Portekiz 1986 yılında o dönemki adı Avrupa Topluluğu olan Avrupa Birliğine katıldı. Bu üyelik Portekiz’in ekonomik yapısını da dönüştürdü. Ormancılık ve balıkçılık ağırlıklı bir yapıdan, hizmet ve sanayi kollarından bazılarının geliştiği ül- keye dönüştü. Portekiz, Dünyanın en bü- yük güneş paneli üretici ülkelerinden biri. Düşük nüfus ülkenin hızla 24 bin Dolar üzerinde kişi başı gelire ulaşmasını sağla- dı. Portekiz halen hizmet ağırlıklı bir eko- nomik yapıya sahip. Avrupa ekonomisine entegre bir görünüm arzeden Portekiz, bu nedenle sırasıyla petrol ürünleri, oto- motiv yedek parçaları, kauçuk-plastik, kağıt ürünleri (ormancılık kaynaklı) mo- bilya ve tekstil ürünleri ihraç eden bir gö- rünümde. Buna karşılık, petrol, taşıt araçları, ilaç, petrol gazları, elektronik ürünleri ithal eden bir ekonomik yapıya sahip. Dış ticaret partnerleri de coğrafi zorun- luluğun da etkisiyle ilk üç sırada İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere olarak orta- ya çıkıyor. Bu üç ülkenin toplam içindeki payı 55,6’ya ulaşıyor. hala Portekiz’e bağlı özerk adalar olması. Bir de Brezilya, Mozambik ve Angola’nın resmi dilinin Portekizce olması. Portekizin adını çok sık duysak da aslında 10.6 milyon nüfuslu küçük bir ülke. Kişi başına geliri yaklaşık 25 bin dolar dola- yında seyrediyor. Avrupa Birliği’nin etki- si bu refahta büyük. Çünkü ülke aslında görkemli tarihine rağmen 20. yüzyılda uzun süre demokratik yönetimden uzak kalan, siyasi çalkantıları bol bir dönem- den geçti. Dünya ve denizcilik tarihinde Portekiz nedense kolay hatıra gelmez. Ancak Dünyanın bu “kötü” döneminin en etkin aktörlerinden biri Portekizlilerdir. Bu- gün Atlas Okyanusu kıyısında, İber ya- rımadasında, bütün sınırları İspanya ile çevrilmiş Portekiz Avrupa Birliği’nin kişi başına gelirde 24.2 bin dolar ile refah devletlerinden biri durumunda. Geçmişi- nin izleri kısmen görülen, daha çok kültür ve futbolcu Ronaldo ile gündeme gelen bir ülke. Sömürgecilik döneminden en önemli izler ise Atlas Okyanusu’nun cen- net adalarından Azorların ve Maderia’nın Portekiz, Atlas okyanusu kıyısında, İber yarımadasında İspanya ile kom- şu ülke konumunda. Türkiye ile yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip. Sömürgecilik ve denizcilik tarihinin önemli ülkelerinden biri. O dönemden kalma Atlas okyanusunda Azor ve Maderia adala- rı hala Portekiz sömürgesi. Yarışmalara sıkça konu edilen “Brezilya’nın resmi dili” sorusunun da yanıtı bu sömürgecilik döneminden geliyor. Evet, Brezilyalılar Portekizce konuşur. Sadece Brezilya değil, Angola ve Mozambik’te de Portekizce resmi dildir. Çin’in “kumarhane cenneti” Macau’da da Portekizce yaygın olarak konuşulur. Portekiz gezilmeye de ticaret yapmaya da değer bir ülke HEDEF ÜLKE 74

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4