PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 58 nin lokomotif gücü olan otomotiv, inşaat, kimya ve lojistik sektörlerinin çatı kuruluş- ları, SEDEFED bünyesinde yer alarak, hem sektörlerine hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Bu sektörler, ülkemizin aynı zamanda ihracat gücünü de yukarı çeken sektörlerdir” değerlendir- mesini yaptı. SEDEFED’in kuruluşunda en büyük moti- vasyonlardan birinin AB ile tamüyelik mü- zakereleri olduğunu hatırlatan Ali Avcı bu sürece aktif destek verdiklerini kaydetti. Sektörel derneklerin önemli bir görev yü- rüttüğünü anlatan Avcı, “Sektörel dernek- ler, sivil toplumun her ekseninde faaliyet göstermeleri açısından çok özel bir yerde- ler. Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) AB ülkelerinde yaptıkları eylemle- ri, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) kamu komisyonlarındaki temsil gücünü, Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) yaptığı fuarları, Açıkhava Reklamcıları Derneği’nin (ARED) FESPA’da Türkiye’yi temsil etme gücünü heyecanla izliyoruz. Sektörel der- neklerimiz, sektörlerinin ihtiyacı her ney- se, -ki bu bazen bir fuar bazen bir eylem bazen de bilimsel bir rapor olabilir- bunu demokratik ve etkili bir tarzda hızla ortaya koyabiliyor. SEDEFED çatısı altında bugün üç tür dernek bulunuyor. Sektörel der- nekler, ulusal temsil yapıları (TÜSİAD, KA- GİDER) ve uzmanlık dernekleri (KALDER, YDD)” diye konuştu. lanılacak. Programa göre 2018 içinde 2. Rekabet Kongresi gerçekleştirilecek. OECD-Dijital Ekonomi Görünümü 2017 Raporu doğ- rultusunda Türkiye’nin dijital ekoonmi alanındaki gelişmeleri izlenerek raporla- nacak. Yine OECD - Gelecek Üretim Devri- mi Raporu kapsamında Dijital Ekonominin Teknik Boyutlarının incelenmesine yöne- lik bir çalışma üretilecek. Türkiye’nin AB Dijital Tek Pazar Stratejisi’ne Uyum Süre- cinin Takibi, Dijitalleşme, Kayıtdışı Ekono- mi ve KOBİ’lerde Markalaşma Çalışmaları yürütülecek. Yeni dönemde, SEDEFED - TÜ- SİAD koordinasyon çalışmaları da devam edecek ve Sanayi 4.0’ın etkileri ve işletmelerin bu sürece uyumuna yönelik bilgilendirme çalışmaları yapı- lacak. -Sektörel derneklerin çatı örgütü: SEDEFED Çeşitli sektörlerde kurulmuş dernek ve vakıfların üst ör- gütü olarak iş dünyasına ve Türkiye’ye ekonomi alanında katkı vermeyi amaçlayan SE- DEFED çalışmalarını derinleş- tiriyor. Genel Kurulun ardın- dan bir değerlendirme yapan SEDEFED Başkanı Ali Avcı, “Özellikle Türkiye ekonomisi- Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDE- FED) yeni çalışma döneminde görev yapa- cak yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulunu tamamladı. Genel Kurulda Ali Avcı yeniden genel başkanlığa seçildi. Ge- nel Kurulda yeni dönem çalışma programı da kabul edildi. 2018-2019 SEDEFED çalışma planında, “Dijital Anadolu Günleri” programının de- vam edeceği belirtildi. Yeni dönemde ta- rım, otomotiv ve tekstil sektörlerine odak- Sektörel Dernekler Federasyonu Genel Kurulu tamamlandı PANO 2018-2019 Döneminde Görev Yapacak SEDEFED YönetimKurulu Ali Avcı Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Baran Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Erdem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fügen Toksü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ulvi Kadakal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tura Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Oktap Alptekin Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baykara Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demirseren Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Erceber Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdoğan Yönetim Kurulu Üyesi Reha Gür Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tamer Yönetim Kurulu Üyesi GS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4