PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 57 AB Komisyonu taslağı 2025 yılına kadar listedeki ürünlerin yasaklanmasını öne- riyor. Eğer AB’ye üye 28 ülke onaylarsa düzenleme AB mevzuatı haline gelecek. Komisyonun tasarısında 2025 yılına kadar plastik atıkların tamamının toplanmasına yönelik bir plan da yer aldı. Taslağın AB mevzuatı haline gelebilme- si, 28 üye ülkenin onaylamasının ardın- dan Avrupa Parlamentosunda da kabul edilebilmesine bağlı. Ancak taslağın bazı ülkelere örnek olabileceği ve kendi iç mevzuatlarında bu tür kararlar alabilece- ği belirtiliyor. Taslak özünde listeye aldığı plastik ürünleri “gereksiz” olarak niteliyor. AB Komisyonu taslağı savunurken, bu ya- sağın getirilmesinin yıllık 3.4 milyon ton karbon emisyonu azalması sağlayacağı, 2030 yılına kadar 22 milyar Euro’ya denk gelecek çevre zararını önleyeceğini ve tü- keticilerin 6.5 milyar Euro tasarruf etme- sini sağlayacağını savundu. AB Birinci Başkan Yardımcısı Frans Tim- mermans taslakla ilgili basına yaptığı değerlendirmede, “Plastik atıklar şüphe götürmeksizin Avrupalılar için biran önce harekete geçilmesi gereken büyük bir problem. Bugün teklim edilen şey tek kul- lanımlık plastiklerin yasaklanması, onları çevreci alternatifleriyle değiştireceğiz, bu sayede insanlar bu ürünlerden tamamen uzak kalmayacak.Bu öğelerin bazılarını yasaklayacağız ve onları daha temiz alter- natiflerle değiştireceğiz, böylece insanlar favori ürünlerini kullanmaya devam ede- bilir” dedi. Greiner Ambalaj Genel Müdürü Raphael Wolfram: EFSA ve AB Plastik stratejisi uyumlu değil Önde gelen plastik ambalaj üreticilerin- den Greiner Packaging Genel Müdürü Raphael Wolfram, AB Komisyonunun tas- lağına yönelik yaptığı açıklamada, kendile- rinin ve endüstrinin plastik atık konusuna büyük bir ciddiyetle yaklaştığını hatırlattı. “Plastik atıklar özellikle de deniz atıkları ile ilgili sorunları çok ciddiye almaktayız” diyenWolfram, çözümün parçası olma yö- nünde endüstrinin sorumluluğunun far- kında oldukla- rını belirterek, “Plastikler, gü- nümüzün, mo- dern yaşam tarzını destek- leyen, birçok avantajı olan en iyi malze- melerden biri- si. Bizim bakış açımıza göre sorun plastik- te değil, sorumsuzca kullanımındadır. Bu yüzden sorumlu bir şekilde kullanmak ve doğru bir şekilde geri dönüşüm için çö- zümler üretmemiz gerekiyor” dedi. Wolframşunları kaydetti: “Şu anda bizim gördüğümüz sorunlar; EFSA’nın (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) yönetmelikleri ile AB Plastik Stratejisi he- defleri birbiri ile uyumlu değildir. Çünkü geri dönüşüm malzemelerinin çoğunun gıda ambalajı için kullanılmasına zaten izin verilmemektedir. Bu durum, şu anda geri dönüşüm ekonomisi yaklaşımına uygun ürünler tasarlamayı çok zor hale getirmektedir. Bir başka zorluk, yeterince nitelikli kalitede geri dönüştürülmüş mal- zeme teminindeki sorunlardır. Son olarak da hammaddede fiyatlamalar, üreticileri orijinal malzemeden geri dönüştürülmüş malzemeye geçmek için teşvik etmemek- tedir. Şuan biyolojik olarak parçalanabilir veya biyo bazlı plastik kullanımını çözüm olarak görüyoruz. Toplama, tasnif ya da geri dö- nüşüm akışı olmayıp biyolojik olarak par- çalanabilir malzeme, malzemenin doğal bir şekilde parçalanabilir olduğu anlamına gelmemektedir.” ABKomisyonubazı kullan-at plastik ürünleri yasaklama tasarısını sundu PANO Avrupa Birliği Komisyonu, Mayıs ayında tek kullanımlık bazı plastik ürün- lerin yasaklanması için bir teklif sundu. Yasaklanması istenen ürünlerin sağlıkla ilgili, kulak çubukları, pipet, plastik çatal-bıçak, tek kullanımlık kaplar gibi ürünler olması dikkat çekti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4