PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 42 PlaSTK PANO Dünyakauçuk liderle- ri İstanbul’dabuluştu Kauçuk sektörünün marka etkinliği Rub- berCon2018 İstanbul’da gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen kauçuk işleyen ül- keleri arasında bulunan Türkiye, sektörün en önemli etkinliklerinden birine ev sa- hipliği yaptı. Dünyanın 18 ayrı ülkesinden gelen yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı RubberCon 2018 İstanbul Uluslararası Kauçuk Kongresi, 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Uluslararası nitelikte kauçuk konferans- larının çatı örgütü IRCO’ya üye Kauçuk Derneği’nin organizasyonunda Türkiye’de ilk kez yapılan organizasyon iş dünyası ve akademi camiasından yoğun ilgi gör- dü. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya, sanayide yüksek katma değerli üretimin önemine vurgu yaparak, “Kauçuk Derneği olarak sektörün öncü sivil toplum kurulu- şu olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ka- uçuk sektörünün küresel pazardan daha fazla pay alması hedefiyle ülkemizin eko- nomik gelişmine katkı sağlayacak nitelik- te organizasyonları sektöre kazandırmak ana hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi. Kauçuk sektörünü tanıdıkça sektörün ne denli güçlü olduğunun farkına vardığına dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da; “Kauçuk sek- törü temsilcileri pek çok kurumun ve sek- törel organizasyonların ortaya koyduğu çalışmaların çok üstünde ve başarılı işlere imza atıyor. Ancak gerçektenmütevazı bir sektör ve bu başarıyı bu etkinlikle paylaş- maktan son derece memnunum” dedi. Dünyada alanında önde gelen akade- misyenlerden Prof. Anil K. Bhowmick, Dr. Ali Ansarifar ve Prof. Liqun Zhang’ın da konuşma gerçekleştirdiği kongrede top- lam 55 sunum yapıldı. Kongrenin ilk günü akşamı gerçekleştirilen gala yemeğine İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yö- netim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Ankara Ostim Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı Akman Karakülah, İSTOÇ Başka- nı Nahit Kemalbay’ın yanı sıra kongre ka- tılımcıları ile çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı. Etkinliğe önceki PAGDER Başkanı Reha Gür de katıldı. Plastik sektörümüzün değerli üyeleri, Hepinizi saygı ile selamlıyorum, sizlerle tekrar beraber olmanın heyecanı ve mut- luluğu içerisindeyim. Bilindiği üzere içerisinde olduğumuz ekonomik şartlardan irili ufaklı tümüreticilerimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. Son günlerde döviz- de ciddi dalgalanmalar rekabet gücümüzü olumsuz etkilemiştir. Devletimizin bu durağanlığı olumlu yönde piyasanın hareketlendirilmesi için Ka- muoyunda Proje Bazlı Teşvik Sistemi olarak bilinen, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De- ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında süper teşvik kredi vermiştir. Ekonomi bakanlığımızın böyle bir paketi hazırlamasından memnun olmakla bir- likte bazı noktalara da değinmeden geçemeyeceğim. Bu teşvik paketinin 135 milyar TL.’yi 19 firma ve 23 projeyle sınırlandırılması beni ve sanayicilerimizi üz- müştür, zira biz plastik sanayicileri büyük bir çoğunluğu KOBİ kapsamında çalış- makta olup; küçük ve orta ölçeli sanayicilerimize de kolay kullanabilecekleri kredi ve teşviklerin bir an önce hazırlanıp önlerinin açılması taraftarıyım. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum yukarıda belirttiğim 135 milyar TL’den adı geçen firmaları incelediğimde ne yazıkki bir tane plastik firmasının olmayışı beni ayrıca üzmüştür. Bizler bu ülkenin cefakâr üreticileriyiz her anlamda geri dönüşümünden tutunda istihdam sağlama konusunda üretime ve gayri safi milli hasılaya katkımızda bir çok alanda kendimizden çok şey katarak ülkemize des- tek oluyoruz ve olacağız. Yani sözün kısası yine plastik üreticileri bu teşvik pake- tinden hak ettiği desteği alamamıştır. Bizler devlet büyüklerimizden önümüzün açılıp çok daha üretip ekonomiye katkı sağlamak için elimizden geleni her zaman olduğu gibi yapacağız. Selam ve saygılarımla. Selahattin Onatça Yönetim Kurulu Başkanı Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği Yapıştırıcı ve dolgu malzemelerine yö- nelik Türkiye’deki tek fuar olan Adhesi- ve & Selant Eurasia 25- 27 Ekim 2018 günlerinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek. Yapıştırıcılar, Dolgu Maddeleri, Üretim ve Uygulama Ekipmanları Fuarı Ad- hesive & Sealant Eurasia, InterDye & Textile Printing Eurasia Fuarlarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek. Fuar or- ganizatörü Artkim Fuarcılıktan yapılan açıklamada, sanayinin birçok dalında kullanılan yapıştırıcı ve dolgu malze- melerine yönelik olarak bir ihtisas fuarı tasarlandığını vurgulandı. Fuar kapsa- mında akademisyen ve profesyonelle- rin katıldığı konferans da düzenlene- cek. Yapıştırıcı ve Dolgu Malzemeleri Sektörü, Adhesive Sealant Eurasia’da buluşacak

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4