PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 36 İlker Biliktü Yönetim Kurulu Başkanı Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği Hibe, destek ve teşvikler sektörümüze olumluyansıyor Kamuoyunda Proje Bazlı Teşvik Sistemi olarak bilinen, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında süper teşvik alan firmaların yatırımları başta olmak üzere, İŞKUR, KOS- GEB gibi kurumların sağladığı teşviklerin plastik sektörüne olumlu yönde etkisi olduğu rahat- lıkla söylenebilir. Bunu üretimin gelişmesi ve ithal bağımlılığının azaltılması ile birlikte, büyüme ve üretimde yüz- de 15’e varan bir artış ile ifade edebiliriz. Bugün çeşitli kurumlar tarafından çok sayıda hibe, destek ve teşvik imkanı sunulurken, bunlar- dan faydalanabilmenin yollarını bulmak belli bir uzmanlık gerektirmektedir. Halbuki piyasa şartlarında bir taraftan üretimyaparken diğer yandan da kıyasıya rekabetin söz konusu olduğu pazarda bu hibe, destek ve teşviklerden yeteri kadar faydalanma imkanı söz konusu olamamaktadır. Bunlara elbette örnekler verebiliriz ki, bir tanesi yeşil pasaport uygulamasıdır. 1 milyon dolarlık ihracat yapan yeşil pasaporttan faydalanırken, yıllık ihracat toplamı 998 bin dolarda kalan bu imkandan faydalanamamaktadır. Biz sektör olarak 2017 plastik mamul olarak tonajda yüzde 5.4, değer bazında ise yüzde 5.6 oranında arttırdığımız ihracatımızı daha yukarılara çıkartabiliriz ancak teşvik ve desteklere daha kolay ulaşabilme imkanı elde edebilmeliyiz ve bu tabana yayılmalıdır. Haziran ayı sonunda gerçekleşen erken seçimler öncesinde reel sektör olarak yaşadığımız kur dalgalanmaları sattığımız malın yerine yenisini üretebilmek için hammadde alma noktasında bile bizde sıkıntılara sebep olmuştu. Artık seçimler geride kaldığına ve tercihler istikrarın deva- mı için kullanıldığına göre ekonomikmeseleler gündemin ilk sırasında yer almaya başlamalıdır. Bu anlamda ilgili kurullarımızda yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesin- de, belirlenen çözümönerilerimizi şöyle sıralayabilirim: - İhraç ve ihraç kayıtlı ürün imalatçılarına Eximbank kredilerinin tahsis edilen döviz miktarları- nın artırılması ve diğer bankalar aracılığıyla alınan kredilerin komisyonlarının Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması veya bu komisyonların alınmaması, ayrıca vade sürelerinin de en az 3 yıla kadar uzatılması gerekiyor. Dahili işleme belge süresinin 9 aydan en az 2 yıla çıkartılmalı, belgenin kapatma aşamasında ise taahhütlü olmak koşuluyla yeni belge verilmeli, - İç piyasanın yeniden canlanması için; Eximbank’ın verdiği TL kredilerinin ilk yılı ödemesiz ve düşük faizli olmak üzere sürelerinin uzatılması en az 3 yıl olmalı, - Yeni yatırım aşamasında makine ve teçhizat ithalatında yine döviz kuru kaynaklı problemler yaşanırken; özelde ithalat için kullanılan kredinin geri ödeme süresi düşük faizli olmak üzere 10 yıla uzatılmalı, - Üretimin temel girdilerinden olan elektrik fiyatlarına eklenen yenilenebilir enerji bedeline sübvansiyon uygulanmalı, Plastik ve ambalaj sektöründe ülke genelinde 7 bin 500 işletme bulunduğunu, bu işletmelerin yıllık cirolarının 34.7 milyar dolara ulaştığını ve sektörde 347 bin kişinin istihdam edildiğini ve yıllık 6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda hibe, destek ve teşvikler ile yukarıdaki önerilerimizin hayata geçmesi, ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır. PlaSTK PANO PAGDER polistrene damping soruşturması açılmasını eleştirdi Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Ekonomi Bakanlığı tarafından İran’dan yapılan 3903.19.00.00.00 GTİP kayıtlı GPPS ve HIPS ürünlerine yönelik ola- rak damping soruşturması açılmamsını eleştirdi. Yerli bir firmanın başvurusuyla başlayan soruşturmaya yönelik karar 22 Mayıs günlü resmi gazetede yayımlandı. PAGDER’den yapılan açıklamada, soruş- turmanın maliyeti artırıcı etkisi yanında haksız rekabet de doğuracağı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Ülkemizdeki yıllık polistiren kullanımı 250 bin ton dolayında olup yerli üretim bunun ancak yüzde 18,8’ini karşılaya- bilmektedir. Planlanan ilave yatırımlarla dâhi ülke ihtiyacının karşılanamayacağı görülmektedir. Bu gerekçelerle, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) olarak gerek sektörümüzün gerekse söz konu- su üründen üretilen mamulleri ara girdi olarak kullanarak ihracat yapan beyaz eşya, kozmetik, inşaat, gıda gibi sektör- lerin rekabetçi yapısını korumak adına ilk günden itibaren sürece dâhil olarak söz konusu soruşturmanın sektör aleyhine sonuçlanması durumunda ülke ihraca- tımızın bundan negatif etkileneceğini Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile paylaştık”

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4