PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 32 PANO gelişebilecek bir sektör. 2023 yılındaki 50 milyar dolar hedefe siz ihracatçılarımızla ulaşacağız. Ar-ge, inovasyon, tasarım,mar- ka ve girişimcilik unsurları ile büyüyeceğiz. İhracatçımızın her adımında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırım paketini yakında Cumhurbaşkanımız açık- layacak. Türkiye’nin büyümesine, ihracatı- na katkı sağlayan çok değerli sanayicileri- mize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Atılım yılı ilan ettiği- miz 2017 yılında hemekonomi hem ihracat açısından çok güzel başarılar elde ettik. Türkiye ekonomisinde 2017 yılında yüzde 7,4’lük büyüme oranı yakaladık. Bu büyü- menin yüzde 2,55’i ihracat kaynaklı oldu. Kimya sektörü de en çok ihracat gerçek- leştiren 3’üncü sektör olarak büyümeye katkı sağladı. Bu başarıyı yakalayan tüm ihracatçılarımızı alkışlıyorum. İhracatta ba- şarıyı yakalamak için 5 temel öğeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ar-ge, inovasyon, ta- sarım, marka ve girişimcilik ile ihracatımız daha çok büyüyecek” dedi. rı” töreninde 24 farklı kategoride 120 ödül verildi. Kimyanın alt sektör ve ürün grupla- rında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmanın ödüllendirildiği gecede 24 kate- goride en başarılı firmalar ödüllendirildi. Törende bir konuşma yapan Ekonomi Ba- kan Yardımcısı Fatih Metin, “2018’de ihra- catımızın büyümeye olan katkısının devam edeceğini görüyoruz. Kimya sektörü stra- tejik bir sektör. Her alanda birçok sektörün girdisi olan bir sektör. Buradaki büyüme çok büyük anlam ifade ediyor. Yenilikçi kimya sektörü ihracata büyük katkı sağlı- yor. En çok ihracat yapan sektörler arasın- da 3’üncü sırada yer alıyor. Çok daha hızlı Sanayinlin en önemli alt sektörlerinden kimya senayiinde başarılı bir yıl tamamlan- dı. Sektör 2017’yi 16,1milyar dolar ihracatla tamamladı. Plastik sektörünün ağırlıklı yer aldığı kimya sanayii Türkiye’nin en fazla ih- racat yapan ilk üç sektöründen biri. Ülke çapında 10 binden fazla ihracatçı fir- mayı temsil eden İKMİB geleneksel olarak başarılı ihracatçıları ödüllendiriyor. Türkiye kimya sektörü 300 binden fazla kişiye is- tihdamsağlıyor. İKMİB’in, kimya sanayide faaliyet göste- ren üye firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği “2017 İKMİB İhracatın Yıldızla- Kimya ihracatının yıldızları ödüllerini aldı Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üç sektöründen biri olan kimya sana- yiinde, 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi. Sektör 2017’yi 16,1milyar Dolarlık ihracatla tamamlamıştı. Sektörün2018 ihracat hedefi ise 18milyar doları aşmak. İstanbul KimyeviMaddeler veMamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafın- dan düzenlenen ödül töreninde 24 kategoride 120 ödül sahiplerini buldu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4