PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 25 PANO • Grup çalışması sonuçlarının değerlendi- rilmesi, • Meslek haritasının oluşturulması, • Öncelikli olarak hazırlanması gereken mesleklerin belirlenmesi. MYK kapsamında yapılan çalışmalarda şimdiye kadar sektörde 25 meslek stan- dardı Resmi Gazete’de yayımlanarak yü- rürlüğe girdi. Tüpraş ile 4 meslek stan- dardının belirlenmesine yönelik protokol imzalanarak çalışma başlatıldı. Daha önce yayımlanan 8 meslek standardı ise gün- cellenecek. nün alt sektörlerinin/alanlarının belirlen- mesi, • Her bir alt sektör ile ilgili grup çalışması yapılması, Plastik meslek standartları PAGDER-KİPLAS işbirliği ile güncellenecek 19 Haziran 2018 günü Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşveren- leri Sendikası (KİPLAS) ekibi Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Sel- çuk Gülsün’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi. KİPLAS yayın organı KİPLAS Periyod Dergisi için bir de röportaj yapılan ziyarette, PAGDER Başkanı Gülsün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, ortak üyelere sahip olan, köklü geçmişe sahip iki büyük sektörel sivil toplum kuruluşu arasındaki işbirliğinin her sahada artarak devam etmesine dair temennilerini paylaştı. Toplantıda bulunan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Genel Sekreteri Selçuk Mutlu ise KİPLAS ile geçmişte meslek standartları ve yeterlilikler üzerine oldukça faydalı çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade ederken şunları söyledi; “Yeni dönem- de mevcut meslek standartlarının güncellenmesi, gerekli olabilecek yeni stan- dartların araştırılması ve belgelendirme çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçların tespiti olmak üzere üç konuda ortak çalışmalar devam edecek”. Çalıştayın açılışında MYK Meslek Stan- dartları Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli ve Birim Koordinatörü Hilal Doğru- öz Özer Ulusal Yeterlilik Sistemi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı, yapısı, gö- revleri ve kimya, petrol, lastik ve plastik sektöründe bugüne kadar gerçekleştiri- len faaliyetler hakkında bir sunum yaptı. Haritalama çalışmasında petrokimya ürünleri ve türevleri, plastik ve polimer işleme, boya üretimi, inorganik ve or- ganik kimyasallar, gübre üretimi, beşeri ve veterinerlik ilaçları üretimi, biosid ve diğer zirai kimyasallar, tüketici kimyasal- larının üretimi, kimyasalların yönetimi ve laboratuvar hizmetleri gibi ana alanlar ve bunların alt alanları belirlendi. Süreç belirlenen alanlarda standart ge- liştirilmesi için MYK ve KİPLAS işbirliği içerisinde devam edecek. Haritalama kapsamında şu aşamalar uygulanacak: • Kimya, Petrol, Lastik, Plastik sektörü- Kimya alanındameslek standardı için sektörel haritalama (sınıflandırma) çalıştayı tamamlandı Kimya alanında meslek standardı hazırlama çalışmaları kapsamında “Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektörü Kimya Alanı Meslek Harita- lama Çalıştayı” Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda 30 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Haritalama, meslek standardı oluş- turulacak sektörün hangi sektör içinde yer aldığı, sektörde (eğer varsa) hangi iş/meslek grubuna dâhil olduğu, sektördeki kapsam ve sınırlarını net olarak tanımlanması anlamına geliyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4