PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 24 PANO Türkiye ihracatçı birliği sınıflamasında kimya sektörünün alt sektörü olarak yer alan plastik ve plastik mamulleri en fazla ihracatı yapılan ürün grubu oldu. Haziran ayında en fazla ihracatı gerçek- leştirilen plastikler ve mamulleri 484 mil- yon 96 bin 238 dolarlık ihracatla birinci sı- rada yer aldı. İkinci sırada 256 milyon 248 bin 844 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 160 milyon 389 bin 118 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anor- ganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; “kauçuk, kauçuk eşya, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mü- rekkep ve müstahzarları’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler’, ‘sabun ve yıkama müstah- zarları’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘muhtelif kimyasal maddeler’ oldu. Sektörün altı aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Haziran dönemin- de 2017 yılı aynı dönemine göre ihracatın yüzde 6,38 artışla, 8 milyar 431 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, ABD, Mısır, İspanya, Irak, İtalya, İngiltere, Hol- İKMİB verilerine göre Haziran 2018’de plastik ve mamulleri ih- racatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,54 oranında arta- rak 484 milyon 96 bin Dolar oldu. Aynı dönemde kimya sektörü ihracatı ise yüzde 12,34 artarak 1 milyar 424 milyon dolara yük- seldi. Sektörün yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 8 milyar 431 milyon dolara ulaştı. İKMİB Haziran ayı sonu itibariyle kimya sektörü ihracat verilerini açıkladı. Buna göre kimya, Haziran ayında otomotivin ardından en fazla ihracat yapılan ikinci sektör oldu. İKMİB verilerine göre, Hazi- ran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Mısır, 99 milyon 95 bin dolar, ABD 92 milyon 712 bin dolar, Almanya 77milyon 655 bin dolarlık kimya ihracat rakamıyla ilk üçte yer aldı. -Plastik kimya sektörünün en fazla ihracat yapan alt sektörü landa, Yunanistan ve İran olarak sıralandı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülle- ri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Sektörün ihracat artışındaki dikkat çekici gelişmeye ABD, Çin ve Hindistan’a yap- tığımız ihracattaki artışın etkili olduğunu görüyoruz. Çoğu sektörün Haziran’da ka- yıp yaşadığı ABD’ye kimya ihracatımız, ge- çen yılın aynı ayına göre yüzde 30,81 arta- rak Mısır’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleş- tirdiğimiz ülkeleri sıralamak gerekirse, Mı- sır, ABD, Almanya, Yunanistan, Irak, İtal- ya, İngiltere, Çin, Romanya ve Hindistan olduğunu görüyoruz. Burada dikkat çeken bir diğer etken de Yunanistan’a sektör ihracatımızın neredeyse iki katına yakın olmasıdır. Bu ay bizi ikincilik konumuna ulaştıran tüm kimya ihracatçılarımızı teb- rik ediyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Yenilikçi projelerimizle ihracatçı firmalarımıza destek olmaya de- vam ederek, birlikte kimya sektörümüzü daha ileriye taşıyacağız” Kimya sektörü ihracatı Haziran’da 1.4milyar Dolar Haziranda plastik vemamuleri ihracatı 484milyon dolar oldu

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4