PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ Hacimsel olarak değerlendirildiğin- de, ülkemizde kompozit ürünler en çok boru-tank-altyapı (yüzde 36), taşımacı- lık-otomotiv (yüzde 24) ve yapı-inşaat (yüzde 21) sektörlerinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. İleri teknolojili ürünle- rin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sek- törlerinde daha faza miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçek- leşmesi beklenmektedir. Ayrıca, yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer kom- pozit uygulamaları; karbon elyafı uygu- lamaları, boru uygulamaları, otomotiv ve taşımacılık, seracılık uygulamaları, güneş enerjisi panelleri, inşaat donatıları, Polip- ropilen Random Co-polimer (PPRC) ısıt- ma boruları (kombi), mühendislik plastik- leri ve denizcilik uygulamalarıdır. Ülkemizde makinalı ve ileri teknoloji ge- rektiren ürünlerin üretiminde alınacak daha pek çok yol vardır. Ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki talebin etkisi ile yüzde 36’lara varan cam takviyeli plastik (CTP) boru üretimi, ülkemiz kompozit sektö- rünün itici gücü olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Pultruz- yon, sıcak pres kalıplama pestili (SMC) ve termoplastik enjeksiyon proseslerinin önümüzdeki dönemde pazar paylarını arttırmaları beklenmektedir. İnfüzyon ve Reçine transfer kalıplama (RTM) ise özel- likle rüzgar enerjisi, denizcilik, otomotiv ve taşımacılık ile su kaydırakları sektörle- rinde gelişimini sürdürmeye devam ede- cektir” Hacıalioğlu, küresel olarak yapılan analiz- lerde kompozit malzemelerin kullanımı- PANO Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu: Kompozitin rüzgar enerjisi, uzay, havacılık ve elektronikte büyümesi bekleniyor Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, sektörde 180’i büyük ölçekli olmak üzere 700 dolayında şirketin faaliyet gösterdiğini ve yıllık 1,5 milyar Euroluk bir pazar büyüklüğüne erişildi- ğini söyledi. “Kompozit sektörü, tümdünyada olduğu gibi ülkemizde de ikamemalzemelerden pay alarak büyümektedir” bilgisini veren Hacıalioğlu, yıllık yüzde 8-12 arasında büyüme sağlayan sektörün, 2017’de yüzde 6 oranında büyümeyi yakaladığını açıkladı. 14

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4