PLASFEDDERGİ S|22

PLASFED DERGİ 10 -İhraç ve ihraç kayıtlı ürün imalatçılarına Eximbank kredilerinin tahsis edilen döviz miktarlarının artırılması ve diğer banka- lar aracılığıyla alınan kredilerin komis- yonlarının Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanması veya bu komisyonların alın- maması, ayrıca vade sürelerinin de en az 3 yıla kadar uzatılması gerekiyor. Dahili işleme belge süresinin 9 aydan en az 2 yıla çıkartılmalı, belgenin kapatma aşa- masında ise taahhütlü olmak koşuluyla yeni belge verilmeli, - İç piyasanın yeniden canlanması için; Eximbank’ın verdiği TL kredilerinin ilk yılı ödemesiz ve düşük faizli olmak üzere sü- relerinin uzatılması en az 3 yıl olmalı, -Yeni yatırım aşamasında makine ve teç- hizat ithalatında yine döviz kuru kaynaklı problemler yaşanırken; özelde ithalat için kullanılan kredinin geri ödeme süresi dü- şük faizli olmak üzere 10 yıla uzatılmalı, - Üretimin temel girdilerinden olan elekt- rik fiyatlarına eklenen yenilenebilir enerji bedeline sübvansiyon uygulanmalı, PANO barometresi gibidir” şeklinde konuştu. BURPAS Başkanı İlker Biliktü, “Plastik sektöründe ambalaj, su boruları üretimi, su şişeleri üretimi, kozmetik ambalajla- rı vb alanlardaki üretimlerde kullanılan hammadde olan HDPE, gıda ambalaj malzemesi üretiminde, tekstil, otomotiv, makine sektöründe ve alışveriş merkez- lerinde kullanılan plastik poşetlerin üreti- minde kullanılan alçak yoğunluklu polie- tilen, ayrıca hayatımızın her aşamasında günlük yaşantımızı kolaylaştıran diğer pek çok plastik ürünlerin imal edildiğin PVC, ABS, PP, OPP, CPP gibi hammad- delerin temininde dışa bağımlıyız. Bu iti- barla, yıllık ortalama 9 milyar doları bulan hammadde ithalatını dolarla yapıp ürün- lerimizi TL ile sattığımızda dövizdeki aşırı fiyat artışları bizi zora soktu” dedi. Biliktü, plastik ve ambalaj sektörünün sıkıntılı durumdan çıkması için Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu toplantısında belirlenen çözüm önerilerini de şöyle açıkladı: Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Der- neği (BURPAS) Yönetim Kurulu ve İstişare Kuruluortak bir açıklama yaparak başta kur olmak üzere sektörün sorunlarına yönelik çözüm istedi. Yönetim ve İstişare Kurul- larının ortak toplantısının ardından alınan kararları bir basın toplantısıyla duyuran BURPAS Başkanı İlker Biliktü, “Yapmış ol- duğumuz değerlendirmelerde, TL’nin Do- lar karşısındaki değer kaybı nedeniyle İç piyasada satış fiyatı vermekte güçlük çeki- yoruz, sattığımız ürünün yerine yeni ürün imal edecek hammaddeyi her seferinde artan fiyatlarla alıyoruz. Bazı çözüm öne- rilerimizi PLASFED başta olmak üzere ilgili kurullara sunacağız” dedi. Plastik ve ambalaj sektöründe ülke ge- nelinde 7 bin 500 işletme bulunduğunu, bu işletmelerin yıllık cirolarının 34.7 mil- yar dolara ulaştığını ve sektörde 347 bin kişinin istihdamının sağlandığına işaret eden Biliktü, “Sektörün yıllık ihracatı 6 milyar dolar dolayında. Plastik ve ambalaj sektörü ekonominin ve diğer işkollarının BURPAS: Kur artışı sektörü olumsuz etkiledi

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4