PLASFEDDERGİ S|24

PLASFED DERGİ 45 PANO TÜBİTAK, 1501-Sanayi Araştırma Tekno- loji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destek- leme Programı Uygulama Esaslarında bazı değişiklikler yaptı. Destek oranları büyük kuruluşlar için uygun bedellerin yüzde 60’ı, KOBİ’ler için ise yüzde 75’i olarak be- lirlendi. Değişiklikten önce bu oranlar her proje çağrısı döneminde farklı olarak açık- lanabiliyordu. Değişiklikle sabit bir orana bağlanmış oldu. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamada, proje bütçesinin 1 milyon TL ve üzerinde olması halinde, akademik işbirliği ve KOBİ işbirliği şartı kaldırıldı. TÜBİTAK tarafından proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için toplam proje bütçesinin belli özellikle- rine göre üst limitler belirlendi. Buna göre, transfer ödemelerinin her biri destek kap- samına alınan toplam proje bütçesini ge- çemeyecek. Yine transfer ödemelerinin tek süresi 36 ay olarak uygulanıyor. Bu kapsamda uygun giderler, a) personel giderleri, b) proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsa- mında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri, c) alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, d) malzeme ve sarf giderleri, e) yurt içi ve yurt dışı danışman- lık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge ku- ruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuru- luşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri olarak sıralandı. her biri ortaklı projelerde, her bir ortağın destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde 25’ini ve kuruluş bazında dönemsel olarak 2 milyon TL’yi geçmeyecek. Ancak, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesi 100milyon TL ve üzeri olan proje- lerde böyle bir sınırlama uygulanmayacak. Yapılan değişiklikler başvuru değerlen- dirme veya dönemsel izleme süreci sona ermemiş projelere de uygulanacak. Deği- şiklikler 2018 1. Dönem sonrası için yürür- lüğe girdi. TÜBİTAK’ın 1501 programı, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştiril- mesi, ürün kalitesi veya standardının yük- seltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojile- rinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler destekleniyor. Program kapsamında projeler dönemsel olarak destek kullanıyor. Projelerin des- TÜBİTAK1501araştırma-geliştirme veyenilikdestekuygulamasında değişiklikyaptı

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4