PLASFEDDERGİ S|21

PLASFED DERGİ SÖYLEŞİ yim yok düşüncesiyle hareket ettim. Hagelson ne gibi faaliyetlerde bulunu- yor? Gelecek planlarında neler var, ne- reye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Bizim bir projemiz var ve Hagelson’da tama- men bu projenin geliştirilmesi üzerine çalı- şıyoruz. Bunun çıkış kaynağı da üniversite dönemindeki derslerime dayanıyor. Geri dö- nüşüm dersimizde poliamid geri dönüşümü üzerine bir ödev aldım. Yeterli Türkçe kaynak olmadığı için İngilizce kaynak araştırırken halı geri dönüşümü üzerine makaleler ve yazılar buldum ve bu alana yöneldim. Lisans tezimi bu konu üzerine yazdım, şimdi yüksek lisans te- zimi de aynı konuda sürdürüyorum. Buradan çıkan bir fikir aslında Hagelson’un yaptığı iş. Hagelson’da şu anda atık ve fire halı geri dönü- şümü yönünden plastik hammadde üretiliyor. Bu atık halı toplama ve geri dönüştürme ko- Başlangıçta zorluğu yaşadık ama en sonunda bizler kurumsal hayata geçiş sürecini başlata- bildik. 2015 yılınınAğustos ayında profesyonel çalışma hayatını bırakıp kendi işime yöneldim. Şu anda üç yıla yakın bir süre oldu ve tüm kay- nağımı işime, şirketime ayırıyorum. Ben buna girişimcilik demeyeceğim, çünkü girişimcilik sonradan kazanılabilecek bir şey, doğru fikrin olması ve etrafınızdaki insanların destekleme- si ile olabiliyor. Belki biraz da yaş… Daha benim yaşım da genç olduğu için kaybedecek birşe- Herkes gibi mezun olduktan sonra bir firmaya girip çalışayım düşüncesi yeri- ne kendi işinizi kurmaya karar verdiniz. Eğitimden iş hayatına geçiş sürecinizi biraz anlatır mısınız? Biz geri dönüşüm sektörü üzerine çalışıyoruz. Doğaya, çevreye, insanlığa faydaları itibariyle önemli ve motive eden bir konu. Ticari olabi- lecek bir iş yapmak istedik. Mezun olduktan sonra sıfırdan başladığınız için korku da oldu. Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliğinden mezun olduktan son- ra iş hayatına atılmaya karar veren Soner Alayurt, kurduğu geri dö- nüşüme odaklı araştırma şirketi ile atık halıları hammadde üretimin- de kullanmak için çalışma başlattı ve üretim gerçekleştirdi. Teknoloji geliştirmeye dayalı bir faaliyet içinde olan Soner Alayurt ile çalışma- larını ve kurduğu HAGELSON şirketini konuştuk. Atıkhalılardan hammadde üretiyoruz HAGELSONPlastikveGeri DönüşümKurucusuSonerAlayurt projelerini anlattı: 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MzI0NDc4